Новини DESPRO

15:21 | 28.07.2020

Нові фінансові інструменти у розвиток інфраструктури нових територіальних громад

Посилення спроможності та розширення інвестиційних можливостей громад є на сьогодні пріоритетним завданням державної політики. Наразі перед об’єднаними громадами стоять нові завдання щодо розвитку своїх територій і саме залучення інвестицій є стимулом для соціально-економічного зростання.


Нещодавно Верховною Радою було внесено зміни до Закону «Про облігації фондів місцевого розвитку». Законопроект в новій редакції став Законом України «Про ринки капіталів та організовані товарні ринки». Проект DESPRO брав  участь у підготовці низки статей цього Закону, які регулюють сферу облігацій (статті 11 та 17).


Законодавчі нововведення коментує експерт DESPRO з публічних послуг Вячеслав Козак:

ViacheslavKozak.png «Прийняті поправки суттєво розширюють можливості місцевого самоврядування в залученні ресурсів та інвестицій, в першу чергу завдяки такому механізму як випуск облігацій місцевих позик.

У Законі з’явилися чіткі визначення інфраструктурного проекту та інфраструктурної облігації. Також вводиться поняття зелених та соціальних облігацій. Зелені облігації пов’язані зі сферою енергоефективності, а соціальні, відповідно, стосуються соціальних проектів, які спрямовані на вирішення соціальних завдань, які стоять перед ОМС. На сьогоднішній день це можуть бути проекти спрямовані на протидію та мінімізацією наслідків COVID-19.  


З’явилося чітке розмежування між довгостроковими (понад 5 років), середньостроковими (1-5 років), та короткостроковими (до року)  облігаціями.


Це робить зрозумілими та прозорими стосунки між ОМС та інвесторами. Інвестор бачить законодавче поле, яким чином все працює, алгоритми. Орган місцевого самоврядування, в свою чергу, чітко розуміє інтерес інвестора.


До цього моменту інвестори не мали законодавчого захисту інтересів, і з цим був пов'язаний низький рівень інвестицій. Нині існують гарантії у вигляді умов розміщення та обігу державних цінних паперів і облігацій місцевих позик.» Серед іншого, облігації мають суттєві переваги в порівнянні з банківськими кредитами. У випадку співпраці з банком, державна інституція має виступити поручителем повернення кредиту, відсотки також треба платити помісячно. Що стосується облігацій, то відсотки сплачуються в кінці року, і це вигідно органам місцевого самоврядування, оскільки дозволяє по іншому планувати бюджетні видатки. «Тіло» запозичення можна сплатити по закінченню терміну. Нагадаємо, що погашення облігації – це її викуп за тією ціною, що була вказана на початку. Гарантом цього викупу виступає Міністерство фінансів, яке дає «добро» на здійснення запозичення такого роду органом місцевого самоврядування.

Залучені таким чином інвестиції можуть бути використаними на будівництво доріг, розвиток систем водопостачання та водовідведення, вирішення питань поводження з побутовими відходами, створення та модернізацію об’єктів соціальної інфраструктури тощо.

 

«У відповідності до нової редакції Законопроекту законодавець (Верховна Рада) має внести додаткові зміни до низки законодавчих актів, в першу чергу до Бюджетного Кодексу, який зафіксує право сільських та селищних громад здійснювати за новими правилами запозичення за допомогою облігацій, і це вже після наступних місцевих виборів!» додає Вячеслав Козак.


 20200728_125731.jpg


Розуміючи необхідність у роз’яснювальній та навчальній роботі щодо використання нових фінансових інструментів через облігаційні запозичення, проект DESPRO підготував серію з чотирьох посібників, спрямованих на вивчення та застосування механізмів з випуску та обігу облігацій місцевими радами. Посібники розміщені у бібліотеці сайту DESPRO за посиланням.


Коротке посилання на новину: https://despro.org.ua/~PehsI