Новини DESPRO

14:34 | 09.12.2011

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА ПАРТНЕРСТВО ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН.

8 грудня у Львівському регіональному інституті державного управління (ЛРІДУ) НАДУ успішно завершилась програма «Формування регіональної інноваційної політики», яка ввійшла до підвищення кваліфікації працівників головного управління економіки та промислової політики Львівської облдержадміністрації та управлінь економіки райдержадміністрацій Львівської області. Програма носила експериментальний характер, спрямована на розбудову можливостей державної служби на регіональному рівні до залучення зацікавлених сторін до розробки державної політики з децентралізації інноваційної системи України.  Програма реалізовувалась за сприяння Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та громадської організації «Українська система дистанційного навчання». До програми було інтегровано електронний курс «Управління знаннями через залучення зацікавлених сторін», розроблений командою тренерів ЛРІДУ НАДУ під час участі у майстерні з розробки навчальних модулів для eLearning проекту DESPRO у серпні цього року.
Програму було впроваджено у змішаній очно-дистанційній формі. Дистанційна компонента курсу-електронна тривала три тижні – між двома етапами підвищення кваліфікації обраної категорії державних службовців. Робота в дистанційному режимі викликала надзвичайний інтерес учасників навчання і довела актуальність обраної теми. В результаті роботи у дистанційному режимі учасники навчання здійснили аналіз зацікавлених сторін Регіональної програми інноваційного розвитку Львівській області, провели їх інтерв’ювання і розробили власні пропозиції до Регіональної програми. 8 грудня, у заключний день програми, відбулись презентації пропозицій від 4-х груп, в яких працювали учасники курсу, вручення сертифікатів про успішне проходження кваліфікації та нагородження найбільш активних у електронній компоненті програми учасників.
Представники Львівської обласної державної адміністрації, експерти проекту DESPRO і фахівці ЛРІДУ НАДУ відзначили високий рівень і практичну значимість розроблених і поданих пропозицій і забезпечать їх врахування під розробки Регіональної програми інноваційного розвитку Львівській області, яку заплановано прийняти на сесії Львівської обласної ради в лютому 2012 року. Окрім того на початку 2012 року ЛРІДУ НАДУ за підтримки проекту DESPRO планує видати методичні рекомендації з викладання курсу «Формування регіональної інноваційної політики».
Коротке посилання на новину: https://despro.org.ua/~lQ26B