Новини DESPRO

15:02 | 04.02.2012

Підвищення кваліфікації за напрямом "Управління знаннями"

2-3 лютого в м. Севастополі відбувся семінар на тему «Управління знаннями»,
який був зорганізований у співпраці з Севастопольським центром перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, для представників районів-партнерів проекту DESPRO в АР Крим
та інших зацікавлених сторін.
 
Учасники заходу розглянули питання становлення та розвитку управління знаннями в
публічному секторі, сутності категорії «знання» та поняття «управління знаннями»,
управління знаннями в процесі розробки та реалізації стратегій розвитку регіонів,
переваги використання спільнот практики, можливості органів місцевої влади в Україні
до впровадження процесів управління знаннями у свою діяльність.
 
Протягом семінару було опрацьовано також ряд ділових ситуацій, а саме:
оцінка готовності органу влади до впровадження системи управління знаннями;
перетворення особистісних знань на організаційні знання (формування
організаційної пам’яті) тощо.
 
За допомогою eLearning платформи DESPRO учасники семінару та їх колеги
з інших регіонів України ще до проведення заходу обговорили пріоритети
розвитку та найбільш перспективні галузі Криму. Зокрема, було запропоновано
створення кластеру з енергозбереження і використання сонячної енергії для
потреб громади, нагрівання води в дитячих садках і лікарнях.
Саме ці питання і були опрацьовані під час сесії «Управління знаннями і
робота зі стейкхолдерами при розробці політики розвитку»: «громада», «влада»,
«бізнес», «наука» відстоювали свої позиції, презентували моделі і можливості
партнерств для розробки місцевих стратегій розвитку.
Коротке посилання на новину: https://despro.org.ua/~L3CKo