Що таке Школа місцевого самоврядування DESPRO?

Школа місцевого самоврядування DESPRO (Школа DESPRO) ― комплекс навчальних заходів практичного спрямування для лідерів місцевого самоврядування усіх рівнів. Школа DESPRO покликана сприяти формуванню “активу” системи місцевого самоврядування – критичної маси лідерів ОМС, які: 

 • розуміють суть і перспективи реформ;

 • готові запроваджувати реформи/зміни на місцях; 

 • готові та вміють поширювати набуті знання.

Із моменту заснування Школи DESPRO (2014 р.) у сфері місцевого самоврядування відбулися кардинальні зміни: розпочалася й активно впроваджується реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, одним з головних результатів якої є створення спроможних об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Отримавши нові, інакші і значно ширші функції та повноваження, громади почали формувати нову якість місцевого врядування, а відтак відчули нагальну потребу у нових знаннях та навичках. 

Тому провідна ідея Школи DESPRO ― формування необхідних фахових спроможностей у регіонах та у громадах. У першу чергу йдеться про управлінські та проектні спроможності – здатність створювати й реалізовувати ефективні стратегії та проекти місцевого розвитку та уміння ефективно управляти громадами в умовах децентралізованих повноважень і ресурсів. 

Під егідою Школи DESPRO: 

 • реалізується комплексна навчальна програма для посадових осіб МС ОТГ, яка поєднується із експертно-консультаційним супроводом адаптації й актуалізації вже розроблених стратегій місцевого розвитку ОТГ, підготовки планів реалізації та моніторингу; 

 • створюються навчально-консультаційні “Центри знань” як тематичні та секторальні підрозділи Школи DESPRO на місцях: серед найбільш успішних учасників визначаються “опорні” громади для обміну досвідом у певній галузі;

 • здійснюється підтримка, моніторинг та аналіз ефективності і результативності реформи МС та територіальної організації влади в Україні; 

 • розбудовується спроможність асоціацій ОМС надається експертно-консультативна підтримка ОТГ (юридичні консультації, посібники, зразки документів тощо); 

 • проводяться (за запитом) тематичні інформаційно-навчальні заходи у областях та безпосередньо у громадах з метою обговорення ключових питань реформ (у тому числі секторальних) щодо: процесу і результатів об’єднання, аналізу проблем і потреб ОТГ, стратегічного та просторового планування розвитку і життєдіяльності ОТГ; 

 • відбуваються тематичні навчання на веб-платформі DESPRO : "Спільнота практик місцевого розвитку”.

З історії Школи DESPRO… 

Школа DESPRO була започаткована 2014 року Швейцарсько-українським проектом “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO. Відтоді Школа DESPRO реалізувала на практиці три цикли навчання, у рамках яких було підготовлено 172 сертифікованих випускники та 41 тренер. 

Ключові переваги та особливості Школи DESPRO, які забезпечили їй успіх і визнання: 

 • навчальна програма: від теорії до практики; 

 • відповідність потребам МС;

 • топ-експерти та місцеві практики;

 • очне та дистанційне навчання;

 • власна електронна веб-платформа DESPRO для е-навчання ― “Спільнота практик місцевого розвитку”;

 • майданчик для діалогу, обміну досвідом та новітніми ідеями;

 • додаткове навчання з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії.

Сьогодні Школа DESPRO ― це: 

 • провідний майданчик, де керівники ОМС за короткий час отримують комплексні та практично орієнтовані знання і навички з усіх аспектів діяльності ОМС; 

 • політичний, аналітичний, моніторинговий центр реформ; 

 • центр розвитку об’єднаних територіальних громад через розробку і актуалізацію місцевих стратегій розвитку, навчання та консалтинг; 

 • центр сприяння розбудові спроможностей ОМС; 

 • інноваційний контент. 

Хто є учасниками Школи DESPRO? 

Цільова аудиторія ― представники комітетів зі стратегічного планування ОТГ на чолі з керівником. Голова громади (або заступник) проходить навчання не одноосібно, а у ролі лідера команди своєї громади. Такий формат Школи DESPRO дозволить керівнику ОМС не лише отримати нові персональні знання і навички, але й підвищити фахову спроможність та рівень згуртованості ключових членів своєї управлінської команди. 

Команда громади має складатися із 5 осіб, які обов’язково є членами комітету зі стратегічного планування та/або комітету з моніторингу реалізації стратегії. 

До участі у Школі DESPRO запрошуються 20 команд ОТГ (по 5 осіб у кожній) з різних областей України, які успішно пройшли конкурсний відбір ― усього 100 осіб. Найкращі випускники надалі беруть участь у тренінгу з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії. 

Як взяти участь у Школі DESPRO? 

Команди ОТГ обираються за результатами конкурсного відбору. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно надіслати наступний пакет документів: 

 1. загальна заявка від команди ОТГ; 

 2. персональне резюме встановленої форми від кожного з учасників команди;

 3. стратегічний документ громади зі стислим описом процесу його розроблення, затвердження та реалізації (склад стратегічного комітету/комітету з моніторингу реалізації стратегії, процедури, заходи, залучення громадськості), підкріплений копіями відповідних рішень ОМС*;

* у разі, якщо стратегія ще не затверджена ― проект стратегії зі стислим описом процесу її розробки та іншими документами (склад стратегічного комітету/ комітету з моніторингу реалізації стратегії, копії відповідних рішень ОМС). 

Критерії відбору команд визначаються положенням про конкурс і складаються із 4 категорій: мотиваційні (35%), репутаційні (30%), кваліфікаційні критерії заявників (20%) та критерій відповідності стратегічних документів (15%). 

Відбір на базі зазначених критеріїв здійснює утворена проектом DESPRO комісія, до складу якої входять представники DESPRO, асоціацій ОМС та незалежні експерти. 

Зміст навчальної програми та формат Школи DESPRO 

З 2017 року Школа DESPRO переорієнтована на потреби ОТГ, тому у фокусі навчальної програми ― ключові проблемні питання, які постали перед новоствореними громадами: 

 • стратегічне і просторове планування;

 • стратегічний і проектний менеджмент (у т.ч. експертно-консультаційний супровід підготовки інвестиційних проектів та проектів розвитку у громадах);

 • секторальне планування (насамперед, сектори, в яких проект DESPRO має напрацьовані готові продукти для громад ― з водопостачання, водовідведення, поводження з ТПВ);

 • практикуми з ефективного представлення своєї громади (виробництво кращих промоційних матеріалів про громади).

Тематичні модулі Школи DESPRO забезпечуються навчально-методичними матеріалами та посібниками, які надаються учасникам на початку кожної сесії, а також після її завершення розміщуються у вільному доступі у бібліотеці Школи DESPRO на веб-платформі“Спільнотa практик місцевого розвитку”.

Окрім теоретичної та практичної підготовки посадовців ОТГ з питань стратегічного планування місцевого розвитку, навчання у Школі DESPRO передбачає експертний супровід самого процесу розроблення стратегії розвитку громади: покращення, верифікація, актуалізація чинних стратегій чи таких, що знаходяться на стадії розроблення, оптимізація процесу та процедур підготовки стратегій відповідно до сучасних підходів до стратегування, розробка планів реалізації стратегій, секторальних стратегій, проектів розвитку та ін. 

Результат навчання ― готова актуальна стратегія розвитку громади, бренд громади та підвищення фахового рівня ОМС. 

Навчальна програма реалізується через компоненти: 

2 очні сесії

 • тривалість кожної – 3,5 робочих дні у м. Києві; 

 • кількість учасників – 20 команд ОТГ по 5 осіб (всього 100);

 • формат – дискусії, лекції, інтерактивні тренінги, круглі столи.

1-2 дистанційні електронні курси та “домашні” практичні завдання

 • тривалість е-курсів – від 2 до 6 тижнів на веб-платформі DESPRO Спільноти практик місцевого розвитку;

 • участь обов’язкова: за результатами проходження е-курсів та виконання практичних завдань учасники отримують допуск до заключної сесії.

“Тренінг для тренерів” (тренінг з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії) 

 • кількість учасників ― до 20 осіб:

 • тривалість тренінгу ― 7 днів у м. Києві запрошуються індивідуально учасники, які показали найвищі результати під час тестування (а не кращі команди ОТГ).

Ознайомчі візити до Республіки Польща з метою вивчення польського досвіду з упровадження реформ 

За результатами навчання команди ОТГ отримують Дипломи про успішне завершення навчальної програми Школи DESPRO (результат визначається як середнє арифметичне набраних балів усіх її учасників в усіх етапах навчання, окрім тренінгу для тренерів).

Персонально учасники отримують Сертифікати про успішне завершення е-курсів Школи DESPRO, а також Сертифікат про участь у тренінгу з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії (за умови проходження відбору до даного тренінгу).