ВОДОПОСТАЧАННЯ В СЕЛАХОпис підходу
Інноваційна модель децентралізованого водопостачання, утримання та обслуговування, орієнтована на громаду, була розроблена DESPRO / Skat і реалізується у сільських громадах, починаючи з 2007 року.

Упродовж Фаз І та ІІ DESPRO  (2007-12 роки) було підтримано 78 проектів громад із покращення водопостачання. Загальна сума інвестицій склала близько 37,3 млн. грн. Внесок Швейцарської Конфедерації склав майже 13 млн. грн., місцевого бюджету – 6,3 млн. грн., внесок населення – 18 млн. грн. Це дозволило забезпечити сталим водопостачанням більше 40 тисяч сільських мешканців, що проживають у 16 тис. домогосподарствах та збудувати 450 км. нових водопровідних мереж.

У Фазі ІІІ (2013-2017) планується підтримати близько 70 проектів у цільових областях DESPRO.
Проекти сільського водопостачання вибираються на щорічній основі, шляхом проведення обласних конкурсів. Через це підтримка проектів є інтегрованою в систему планування, бюджетування та моніторингу на рівні області та відповідних районів.

Підтримка проектів з боку DESPRO полягає у наданні співфінансування на їх виконання, а також необхідних консультацій та тренінгу. За правилами DESPRO cпівфінансування проектів не перевищує 40% від їх загальної вартості. Проте на практиці цей відсоток навіть менший і коливається у межах 25-30%. Решту коштів на виконання проектів надають бюджети різних рівнів (сільський, районний, обласний), населення та нерідко спонсори.

Відповідальними за планування та виконання проектів є сільські ради. У той же час участь громади через соціальну мобілізацію є однією із ключових вимог при виконанні проектів. Соціальна мобілізація передбачає пряме залучення населення до планування, фінансової участі у реалізації проекту та післяпроектній діяльності.

Суто технічно, проекти пов'язані зі створенням системи централізованого водопостачання, під'єднаної до локального водозабору (дуже рідко – до магістральних водогонів). Система проектується так, аби забезпечити водопостачанням усі домогосподарства, розташовані в межах території виконання проекту, як правило, весь населений пункт. Проектування та будівництво відбувається у повній відповідності до державних норм та стандартів у галузі будівництва.

Важливою умовою забезпечення сталого водопостачання є встановлення ефективного режиму утримання та обслуговування системи водопостачання. Це стосується врегулювання питання власності та передачі майна в обслуговування, вибору організаційно-правової форми оператора водопостачання, розрахунку та встановлення плати за воду.  

У Фазі IV проект DESPRO зосередився на комплексних проектах водопостачання у об'єднаних територіальних громадах. Більше про підхід - на сторінці "Водопостачання у ОТГ"