Цільовою аудиторією стали посадови особи місцевого самоврядування, державні службовці, депутати місцевих рад, представники громадських об’єднань Дніпропетровської області.

 

" /> Завершено регіональний е-курс «Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади» для Дніпропетровської області
18.06.2015

Завершено регіональний е-курс «Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади» для Дніпропетровської області

У межах Спільноти практиків «Інновації та кращі практики місцевого самоврядування» та Меморандуму про співробітництво між Дніпропетровською обласною радою та Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO було підготовлено та реалізовано дистанційне навчання для посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області за темою «Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади». Регіональним партнером курсу виступила Дніпропетровська обласна державна адміністрація, а науковим – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, команда тьюторів і експертів якого супроводжувала навчальний процес.

Ключовими ідеями створення е-курсу були: об’єднати практиків з місцевого самоврядування Дніпропетровщини; надати можливість учасниками обговорювати найактуальніші питання розвитку територій, залучення громад; забезпечити учасникам доступ до консультування експертами різного рівня; створити умови для генерування учасниками курсу нових ідей у сфері вирішення проблем місцевого розвитку; розвинути підходи до набуття учасниками спільноти нових компетентностей через участь у е-навчанні.

Цільовою аудиторією стали посадови особи місцевого самоврядування, державні службовці, депутати місцевих рад, представники громадських об’єднань Дніпропетровської області.

Представлений е-курс став не традиційним навчанням, а поєднав у собі елементи просвіти, консультування, створення спільнот практики(ів) та підвищення кваліфікації.

Перед початком дистанційного навчання команда е-курсу здійснила 5 очних навчально-методичних семінарів для учасників в Дніпропетровську, Павлограді, Кривому Розі, Дніпродзержинську та Нікополі, в кожному з яких взяло участь близько 200 чоловік. Семінари носили презентаційний характер щодо організаційної та технічної специфіки е-курсу. Під час семінару учасники мали можливість отримати відповіді на запитання щодо особливостей здійснення різних видів навчальної активності, виконання практичних завдань та проходження тестування. Учасники семінарів зазначили велику корисність даних заходів, що підтвердилося підчас навчання дуже малою кількістю звернень щодо організаційних і технічних проблем.

Курс відбувався впродовж півтора місяців (з 27 квітня по 14 червня 2015 р.) та мав наступну структуру: Стартовий модуль; Модуль 1 – Нова регіональна політика, реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади; Модуль 2 – Формування спроможних територіальних громад; Модуль 3 – Бюджетна децентралізація; Модуль 4 – Співробітництво громад та інструменти забезпечення сталого місцевого розвитку в умовах децентралізації; Модуль 5 – Участь громадськості в управлінні територією; Підсумковий модуль.

Для розвитку та активізації творчої роботи спільнот практик було використано набір інструментів е-платформи, серед яких: фасилітація обговорення на форумах, адресне спілкування тьюторів та фасилітаторів із учасниками, запрошення в ІдеЯLab, створення системи оцінювання (модульне тестування, оцінювання виконання практичних вправ у команді з боку тьюторів, оцінювання конструктивної активності на форумах з боку фасилітаторів, додаткові бали від тьютора, додаткові бали від експертів, підсумковий тест).

Підчас навчання учасники обговорили найактуальніші питання реформування місцевого самоврядування в Україні, а саме: проблема двовладдя на території та створення виконавчих органів місцевих рад; сільський староста як представник виконавчих органів ради у селі; альтернативні джерела поповнення місцевих бюджетів; досвід реалізації стратегій та проектів співробітництва територіальних громад; участь громадськості у виробленні, прийнятті та реалізації рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.

Ключовою особливістю е-курсу стало розвинення практичних навичок щодо реалізації процесів об’єднання територіальних громад через виконання наскрізної практичної вправи – заповнення низки шаблонів підготовки пакету документів утворення об’єднаної громади та робота у командах на практичних майданчиках (дослідних ділянках).

Команди формувалися за принципом – команда = район або місто. Наскрізна вправа щодо відпрацювання алгоритму створення спроможних громад складалася з чотирьох етапів: 1 – моделювання об’єднаних територіальних громад, 2 – календарний план об’єднання територіальних громад, 3 – SWOT-аналіз проблематики й потенціалу об’єднаної територіальної громади в аспектах налагодження співробітництва, 4 – характеристики участі громадськості у розвитку території.

Перед початком курсу 4 райони було обрано в якості пілотних (експериментальних), що готові до об’єднання громад. Крім основного практичного завдання зазначені команди готували проекти нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування до кожного етапу добровільного об’єднання громад.

Загалом на курс зареєструвалося 894 учасники, серед яких 18 % представників місцевих рад, 15 % – районних та 42 % – сільських або селищних рад, 8 % представників органів виконавчої влади, 5 % – громадських організацій.

Справжнім викликом для команди е-курсу стало те, що 79 % учасників не мало досвіду дистанційного навчання.

Більшість учасників були мотивовані до навчання бажанням професійного зростання (3 %), самоосвітою (23 %), бажанням приймати активну участь у процесі формування спроможних громад (20 %).

Протягом всього навчання здійснювалося експертне супроводження учасників, для чого працювали спеціалізовані форуми. В Кімнаті експертів було розглянуто понад 1071 питань та відповідей, в Кімнаті представників регіонального офісу реформ – понад 260, в Юридичній консультації – понад 189.

Учасники підкреслили необхідність організаційно-методичної підтримки процесу об’єднання громад, поклавши це завдання на регіональні офіси реформ, НАДУ і її регіональні інститути та обласну раду.

Завершили навчання 782 особи. Успішно завершили курс (набрали більше 50 балів) – 684 (77 %) – такі учасники отримають Свідоцтва про підвищення кваліфікації.

15 червня 2015 року в ДРІДУ НАДУ відбулася науково-практична конференція за результатами дистанційного курсу «Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади», на який було підведено підсумки навчання та окреслено перспективи подальшої роботи. Під час конференцію підписано рамкову угоду щодо впровадження в Запорізькій області досвіду дистанційного навчання з питань формування спроможних територіальних громад, що успішно був впроваджений у Дніпропетровській області у квітні-червні 2015 року.

Е-курс забезпечив науково-освітній супровід процесу формування спроможних територіальних громад з наступних питань:

-      методичний супровід громадського обговорення добровільного ОТГ;

-      координація підготовки рішень про добровільне ОТГ;

-      методичний супровід вивчення пропозицій ОМС щодо добровільного ОТГ;

-      супровід процесу утворення та функціонування робочих груп з підготовки рішень щодо ОТГ;

-      методичний супровід підготовки планів організаційних заходів щодо добровільного ОТГ;

-      супровід експертизи проектів рішень щодо ОТГ;

-      інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному ОТГ.

Серед перспектив використання ресурсів е-навчання у процесі реалізації реформи можна зазначити:

-      навчання (щодо окремих етапів реформи, під проекти та програми, авторські курси тощо);

-      створення регіональної спільноти практики, де ДРІДУ НАДУ та Офіс реформ можуть виступити як реальні осередки віртуальної спільноти;

-      інформаційне та методичне забезпечення процесів реформування та розвитку місцевого самоврядування;

-      створення бібліотеки ресурсів та найкращих практик, обмін досвідом;

-      експертне консультування, створення експертного середовища;

-      розробка, оцінка, супроводження та реалізація проектів регіонального та місцевого розвитку;

-      проведення відеочатів, відеолекцій, інших комунікативних заходів;

-      краудсорсинг (об’єднання ресурсів великої кількості людей – генерування нових ідей, запровадження інновацій, спільне фінансування, пошук нестандартних рішень проблем і т. п.).

 

 

КІРЄЄВА Ольга

к.держ.упр, доцент кафедра філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ