Опитування було спрямоване на вивчення думки мешканців щодо їх поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). У дослідженні взяли участь 494 респонденти, серед яких 306 мешканців міста Тульчин та 188 мешканців сільських населених пунктів Тульчинського району (с. Суворовське, с. Нестерварка, с. Мазурівка). 

" /> DESPRO провів соціологічне опитування серед мешканців міста Тульчин та сільських населених пунктів Тульчинського району щодо поводження з твердими побутовими відходами
22.09.2015

DESPRO провів соціологічне опитування серед мешканців міста Тульчин та сільських населених пунктів Тульчинського району щодо поводження з твердими побутовими відходами

Опитування було спрямоване на вивчення думки мешканців щодо їх поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). У дослідженні взяли участь 494 респонденти, серед яких 306 мешканців міста Тульчин та 188 мешканців сільських населених пунктів Тульчинського району (с. Суворовське, с. Нестерварка, с. Мазурівка). Опитування проводилось серед мешканців, які мають послугу централізованого вивозу твердих побутових відходів.

  

IMG_8269.JPG

Завдання дослідження

1. Визначити, як мешканці міста Тульчин та сільських населених пунктів Тульчинського району поводяться з окремими видами твердих побутових відходів (харчовими відходами, «зеленими відходами», пластиком, склом, папером, будівельними та небезпечними відходами тощо).

2. Оцінити рівень задоволеності послугою та визначити основні недоліки організації збирання та вивезення ТПВ.

3. З’ясувати рівень інформованості населення про порядок організації збирання та вивезення ТПВ.

4. З’ясувати, які витрати повинні бути включені в тариф за збирання та вивезення ТПВ.

5. Оцінити рівень чистоти в населених пунктах, у яких проводилося опитування.

6. Визначити, чи здають мешканці вторинну сировину у приймальні пункти.

7. З’ясувати, чи усвідомлюють мешканці проблему росту відходів та появи стихійних сміттєзвалищ.

8. Визначити, що пропонують мешканці для вирішення питання утилізації та можливих методів зменшення кількості ТПВ.

9. Проаналізувати та порівняти отримані дані з даними опитування 2011 року, яке проводилося у Тульчинському районі.

Розподіл респондентів наступний:

1. за статтю – 60,9% респондентів жіночої статі, 39,1% респондентів чоловічої статі;

2. за віком – 20-35 років – 13,8%, 35-50 років – 14,8%, 50-60 років – 32,5%, старше 60 років – 18,9%; 

3. за рівнем освіти – неповна середня – 2,2%, середня – 248,3%, середня спеціальна – 22,1%, неповна вища освіта – 1,4%, вища –  25,8%;

4. за місцем проживання – квартира – 38,7%, власне домогосподарство – 61,3%.


ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Основні методи поводження з окремими видами твердих побутових відходів.

1.1. У домогосподарствах респондентів утворюються всі види твердих побутових відходів, незалежно від того, проживають вони в місті чи в сільському населеному пункті.

 1.2. У цілому по масиву харчові відходи викидають у контейнер (забирає сміттєвоз) половина опитаних (49,9%). Майже така ж кількість мешканців (49,7%) утилізує харчові відходи самостійно (спалюють, закопують, переробляють). 

1.3. 86,6 відсотків мешканців сільських населених пунктів самостійно переробляють харчові відходи, використовуючи їх у домашньому господарстві. Серед мешканців м. Тульчин самостійно утилізують (спалюють, закопують, переробляють) харчові відходи лише 27,5 відсотків, а 72,1% респондентів викидають їх у контейнер.

 1.4. Зелені відходи найчастіше утилізують самостійно 68,8% респондентів, а майже кожен третій опитаний (30,6%) викидає їх у контейнер. У сільських населених пунктах Тульчинського району зелені відходи утилізують самостійно (спалюють, закопують, переробляють) 88,7% мешканців, а серед мешканців міста Тульчин таких лише половина – 51,3%.

1.5. Серед тих, хто має тваринні відходи, 67,6% переробляють їх самостійно. Кожен третій опитаний (30,1%) викидає такі відходи у контейнер. У сільських населених пунктах Тульчинського району тваринні відходи утилізують самостійно (спалюють, закопують, переробляють) 88,0% мешканців, використовуючи їх у домашньому господарстві, а серед населення міста Тульчин таких мешканців 45,9 відсотки.

 1.6. Пластик та скло (відходи, які можуть бути використані у подальшому процесі виробництва), значна частина респондентів викидає у контейнер (пластик – 85,7%, скло – 96,4%). Також половина опитаних (56,0%) викидає у контейнер і папір. Самостійно утилізують папір (спалюють, закопують, переробляють) 69,7% сільських мешканців та 23,3% міських.

1.7. 85,4% мешканців викидають будівельні (ремонтні) відходи у контейнер, самостійно їх утилізують (спалюють, закопують, переробляють) 7,2% та вивозять на сміттєзвалища 2,7% опитаних.

 1.8. Небезпечні відходи (батарейки, розчинники, хімікати, фарби) викидаються у контейнер також значною кількістю респондентів (91,7%), і лише 4,5 відсотків утилізують їх самостійно (спалюють, закопують, переробляють).

1.9. 77,1% респодентів зазначили, що наявні відходи (папір, скло, пластик, харчові відходи), які підготовлені до виносу, знаходяться в одній смітниці. Окремо зберігають відходи лише 8,4% мешканців, частково окремо – 11,3%.

  

2. Вчасність вивозу сміття, прибирання майданчиків та недоліки існуючої системи утилізації ТПВ.

 2.1. 87,9% опитаних вказали, що відповідні служби, які займаються прибиранням сміття, вчасно вивозять його зі спеціальних майданчиків. 11,3% респондентів зазначили, що сміття прибирається невчасно, 0,8% не визначилися із відповіддю. На високий рівень вчасного прибирання сміття вказали як мешканці м. Тульчин так і сільських населених пунктів (88,6% та 86,7% відповідно).

2.2. У порівнянні з даними опитування 2011 року вивозити сміття стали більш вчасно. Так, у 2011 році кількість респондентів, які вказали на вчасність вивозу сміття становила лише 44,3 відсотки, тобто у два рази менше, ніж у поточному році.

2.3. Після вивозу сміття відповідні служби прибирають майданчики, про що зазначили 69,7% респондентів. Про відсутність прибирання майданчиків після вивозу сміття вказали 28,8% мешканців. Дані щодо прибирання різняться в залежності від місця проживання. Так, серед мешканців Тульчина на прибирання майданчиків після вивозу вказали 57,9%,  а в сільських населених пунктах – 88,8%.

2.4. У порівнянні з даними опитування 2011 року прибирати майданчики після вивозу відходів стали частіше. Так, у 2011 році кількість респондентів, які вказали на прибирання майданчиків після вивозу сміття становила лише 31,3% відсотки, тобто у два рази менше, ніж у поточному році.

2.5. Основними недоліками існуючої системи збору сміття та вивезення твердих побутових відходів є високий тариф (35,8%), недостатня кількість контейнерів (28,1%) та  бруд біля контейнерів (18,9%).

2.6. Серед мешканців сільських населених пунктів Тульчинського району лише 1,6% вказали на бруд біля контейнерів, а серед мешканців міста Тульчин – 28,2%. 12,7% мешканців району турбують постійні затримки з вивезенням відходів, а серед респондентів м. Тульчин таких лише 8,5%.

2.7. У 2011 році незадоволених високим тарифом нараховувалося 5,8 відсотків опитаних, у 2015 році таких майже у сім разів більше – 35,8%.

2.8. У порівнянні з 2011 роком зменшилась кількість мешканців, які незадоволені великою відстанню до контейнерів – з 18,3% до 1,9%, постійною затримкою з вивезенням відходів – з 31,7% до 10,0%, незручним графіком вивезення сміття – з 21,9% до 11,1%, брудом біля контейнерів – з 46,4% до 18,9%, недостатньою кількістю  контейнерів – з 35,7% до 28,1%.


3. Плата за користування послугою з вивезення відходів, формування тарифу.

 3.1. 98,6% респондентів сплачують за послугу з вивезення відходів, 1,4% респондентів не сплачують.

3.2. У сільських населених пунктах, кількість респондентів, що не сплачують за послугу утилізації складає 3,2%, а в м. Тульчин – 0,3%. Серед причин несплати за послугу, в першу чергу, було названо високий тариф та низька якість послуг з прибирання ТПВ.

3.3. Головними складовими тарифу за збирання та вивезення відходів, на думку респондентів, мають бути: заробітна плата працівників (56,0%) та витрати на паливо (53,2%).

3.4. Такі складові тарифу, як заробітна плата працівників та витрати на паливо, мають майже однакові показники за результатами опитувань, проведених у 2011 та 2015 роках.

3.5. Зміни можемо спостерігати стосовно таких складових тарифу, як витрати на розвиток комунального підприємства та розміщення відходів на спеціальному майданчику. Якщо у 2011 році 57,3% респондентів вказали на те, що тариф повинен включати в себе витрати на розвиток комунального підприємства, то у 2015 році таких опитаних вдвічі менше (25,9%).

3.6. У п’ять з половиною разів, у порівнянні з попереднім опитуванням, стало менше респондентів, які вважають, що у тариф повинна бути включена така складова, як розміщення відходів на спеціальному майданчику (з 45,3% у 2011 році, до 7,9% у 2015 році).


4. Оцінка рівня задоволеності рівнем інформування населення щодо організації послуги збирання та вивезення відходів. Здавання вторинної сировини у приймальні пункти.

 4.1. Респонденти позитивно (86,7%) оцінили рівень інформування про порядок організації послугизбирання та вивезення відходів, а саме: повністю влаштовує – 47,6% респондентів, скоріше влаштовує – 39,1% респондентів.

4.2. Негативно налаштований лише кожен сьомий опитаний (15,3%): 10,4% респондентів – це скоріше не влаштовує та 4,9% –  зовсім не влаштовує.  В залежності від місця проживання особливих розбіжностей не спостерігається.

 4.3. Переважна кількість респондентів не здає вторинну сировину у приймальні пункти (89,6%). В залежності від місця проживання особливих розбіжностей не спостерігається.

 

 5. Оцінка чистоти у населеному пункті, ставлення до проблеми сміттєзвалищ та запропоновані заходи зі зменшення утворювання відходів.

 5.1. За результатами дослідження, середня оцінка рівня чистоти у м. Тульчин за п’ятибальною шкалою складає 3,09 бала. Оцінка рівня чистоти сільських населених пунктів Тульчинського району складає – 3,32 бала (с. Суворовське – 3,48 бала, с. Мазурівка – 3,32 бала, с. Нестерварка – 3,11 бала,).

 5.2. Загальна оцінка чистоти населених пунктів у Тульчинському цільовому регіоніскладає 3,17 бала (у 2011 році – 3,39 бала). Дані показники відповідають вищому за середній рівень.

5.3. 55,7% респондентів (дані усього масиву) зазначили, що у їхніх населених пунктах існують стихійні сміттєзвалища. Майже кожен третій опитаний (30,9%) зазначив, що стихійних сміттєзвалищ у власному населеному пункті не існує, а 13,4% мешканців не визначилися із відповіддю.

5.4. На наявність стихійних сміттєзвалищ у власних населених пунктах вказали 49,5% мешканців Тульчинського району та 59,6% мешканців м. Тульчин.

5.5. Переважна більшість респондентів (72,5%) вважає, що, в першу чергу, стихійні сміттєзвалища забруднюють ґрунт.  Більше ніж половина опитаних (56,3%) зазначили, що звалища забруднюють повітря у результаті горіння. 29,2% респондентів вказали на те, що стихійні сміттєзвалища можуть отруювати організм людини та сприяти поширенню інфекцій (26,1%). Незначна кількість респондентів (0,8%) вважають, що сміттєзвалища ніяк не впливають на навколишнє середовище.  

5.6. Основною причиною появи сміттєзвалищ на вулицях, на думку переважної кількості респондентів (88,6%) є низька культура населення. 38,4% респондентів вказали, що причиною появи сміття на вулицях є відсутність штрафів. Кожен десятий (9,1%) бачить причину засміченості вулиць у недостатньому забезпеченні населених пунктів об’єктами інфраструктури для збирання та утилізації сміття. І лише 4,1% вказали на низьку якість роботи організацій, які займаються вивозом сміття.

 5.7. Кожен четвертий респондент (27,0%) вважає, що ніяк не можливо зменшити утворювання відходів. 18,4% респондентів зазначили, що найефективнішим методом буде заборона виробництва та використання тонких поліетиленових пакетів. Запровадження методу введення додаткового податку на тару та упаковку вважають ефективним 15,5% респондентів. Запровадити використання органічної упаковки, яка швидко та екологічно чисто утилізується у вирішенні питання зменшення відходів вважають за необхідне 13,5% респондентів.


6. Оцінка якості організації збирання та вивезення відходів. Зауваження та пропозиції щодо поліпшення якості послуги.

6.1. За результатами дослідження, середня оцінка якості організації збирання та вивезення відходів (аналіз усього масиву анкет)складає 4,00 бала, що має вище за середнє значення.

6.2. Серед мешканців м. Тульчин середня оцінка складає 3,94 бала, серед мешканців сільських населених пунктів Тульчинського району – 4,09 бала.

6.3. 73,1% респондентів надали високу оцінку якості організації збирання та вивезення відходів у Тульчинському цільовому регіоні (4 та 5 балів). На 3 бали дану послугу оцінили  23,3% респондентів, негативна оцінка (1-2 бали) зафіксована у відповідях 3,6% респондентів.

6.4. Відповідно до стандартів, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, послуга зі збирання та вивезення відходів у Тульчинському цільовому регіоні є якісною, з наявністю окремих недоліків, які можуть бути усунені.


Повну версію результатів опитування можна завантажити тут