25.05.2016

Фінансова децентралізація в дії

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за сприяння швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та технічної підтримки шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» підготовлено моніторинг фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, у яких відбулися перші місцеві вибори 25 жовтня 2015 року та які у 2016 році мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Моніторинг надає можливість порівняти та відобразити динаміку бюджетних показників територіальних громад, до їх входження до складу добровільно об’єднаних територіальних громад у 2015 році та затверджених на 2016 рік показників місцевих бюджетів після добровільного об’єднання цих громад і набуття ними права на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Аналітичні та графічні матеріали підготовлено на підставі офіційної інформації, отриманої Мінрегіоном від обласних державних адміністрацій.

Ukrayina-e1464165651210.jpg
 
0001-1-e1464174227913.jpg

Informatsiya-oblastyam_Storinka_2-e1464165846273.jpg

На сучасному етапі Україна неухильно спрямовує свої зусилля на реалізацію евроінтеграційного курсу, виконання міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі з питань розвитку місцевої і регіональної демократії. Подальша демократизація суспільства, децентралізація влади на засадах субсидіарності були і залишаються пріоритетами України.  Важливу роль у цих процесах відіграє реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади відповідно до основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування, яка стала невід’ємною складовою національного законодавства у цій сфері. 

Підтвердженням тому стало визначення в програмних документах Президента, Уряду та Верховної Ради України пріоритетів серед яких — децентралізація влади, передача фінансових ресурсів та зміцнення матеріально-фінансової основи органів місцевого самоврядування, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідних територіях, надання високоякісних та доступних публічних послуг населенню, узгодження інтересів держави і територіальних громад.
Впровадження реформи розпочато на основі Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, Коаліційної Угоди, Програми діяльності Уряду, «Стратегії-2020» Президента України та відповідного плану з їх реалізації.
Першочерговим кроком на шляху реформи місцевого самоврядування стало завдання щодо фінансової децентралізації, яка розпочалася шляхом прийняття змін до Бюджетного і Податкового кодексів України, зокрема передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації; стимулювання територіальних громад до об’єднання та переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з відповідним ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного значення тощо.
Наступним важливим кроком — стало прийняття Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України у квітні 2015 року з метою запровадження правових засад формування спроможних територіальних громад шляхом підвищення їх фінансової та економічної спроможності.
Зазначені законодавчі акти надали можливість органами місцевої влади розробити та схвалити в регіонах Перспективні плани формування спроможних територіальних громад відповідних областей та подати їх на затвердження Уряду.
Кабінетом Міністрів України було затверджено Перспективні плани формування територіальних громад 23 (із 24) областей України (за виключенням Закарпатської області).
У 2015 році 794 сільських, селищних та міських ради, до складу яких входять 2015 населених пунктів, добровільно об’єдналися у 159 територіальних громад (далі – ОТГ).
Найбільша кількість ОТГ створена в Тернопільській області – 26 (490 населених пунктів) та у Хмельницькій області – 22 (283 населених пунктів).  Загальна площа всіх ОТГ склала 35807 км.кв, що становить 5,9% від площі України (без урахування м.Києва та Автономної Республіки Крим). Найбільша за площею ОТГ – Народицька ОТГ Житомирської області, яка займає 1284 км.кв., найменша – Міженецька ОТГ Львівської області — 8,7 км.кв.
Чисельність населення, яке мешкає на території цих ОТГ, становить 1390,5 тис. осіб, що складає 3,5% від загальної чисельності населення України (без урахування м.Києва та Автономної Республіки Крим). Найменша за чисельністю населення – Макіївська ОТГ Чернігівської області – 1,6 тис. жителів. Найбільша за чисельністю населення є Краснолиманська ОТГ Донецької області – 44,7 тис. жителів (громада створена на основі міста-району).
 Довідково:
Указом Президії Верховної Ради Української РСР об’єднання від 17 жовтня 1988 року № 6718-XI Краснолиманська міська і Краснолиманська районна ради Донецької області було об’єднано в одну Краснолиманську міську Раду і Краснолиманський район було передано в адміністративне підпорядкування Краснолиманській міській Раді. 

Постановою Верховної Ради України від 04 лютого 2016 року № 984-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» м. Красний Лиман перейменовано у м. Лиман.
Всі об’єднані територіальні громади, у яких 25 жовтня 2015 року відбулися вибори, у 2016 році вийшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» місцевим бюджетам ОТГ визначено обсяги міжбюджетних трансфертів, зокрема, загальна сума базової дотації становить 285 млн. грн., реверсної дотації – 65 млн. грн., освітньої субвенції – 1616 млн. грн., медичної субвенції – 844,2 млн. грн.
Базову дотацію отримують 125 громад. Бюджети 34 громад є фінансово самостійними від державного бюджету, із яких: 23 бюджети затверджено з реверсною дотацією; 11 бюджетів сформовано без базової та реверсної дотації.
Обсяг освітньої та медичної субвенцій визначається в залежності від кількості отримувачів послуг (учнів, мешканців).
Так, наприклад найбільш чисельна Краснолиманська ОТГ (яка сформована навколо міста обласного значення) у 2016 році з державного бюджету отримала освітню субвенцію у сумі 50 млн. грн. та медичну субвенцію – 30 млн. грн. Оскільки м. Красний Лиман є містом обласного значення, то у 2015 році місцевий бюджет отримував з державного бюджету освітню та медичну субвенцію (уточненні планові показники субвенцій склали 47 млн. грн. та 45 млн. грн. відповідно). Також у міському бюджеті були заплановані надходження податку на доходи фізичних осіб у сумі 42 млн. грн.
Затверджений обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів ОТГ України на 2016 рік з трансфертами з державного бюджету становить 4553 млн. грн., що більше майже у 5 разів від уточнених показників місцевих бюджетів (які увійшли до складу ОТГ) на 2015 рік.
 Завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства у контексті децентралізації обсяг власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад зріс більше ніж у 2 рази (на 1046 млн. грн.) порівняно з 2015 роком (з 827 млн. грн. до 1873 млн. грн).
Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, ОТГ отримали 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (як такі, що створилися згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад), який у планових показниках бюджетів склав 1020 млн. грн та становить 55% в обсязі власних доходів місцевих бюджетів. Наступний за вагомістю податок є плата за землю – 335 млн. грн. (18 %), обсяг єдиного податку затверджено у сумі 242 млн. грн. (13 %), акцизного податку – у сумі 209 млн. грн. (11 %).
Об’єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на 1 жителя відповідної території, в середньому показник по всіх ОТГ збільшився майже на 800 грн. (з 596 грн. до 1385 грн.). Із розрахунку на 1 жителя найбільше коштів отримає Вербківська ОТГ Дніпропетровської області – 7257 грн.
Виходячи із фінансових ресурсів, ОТГ вже на початку бюджетного року змогли запланувати у відповідних бюджетах кошти на здійснення видатків розвитку (капітальні видатки) у загальній сумі 275 млн. грн.
Для визначення обсягу освітньої субвенції на 2016 рік фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня складає 9,3 тис. грн, а з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів, які враховують статус місцевості та наповнюваність класів у середньому за адміністративно-територіальною одиницею по ОТГ становить від 8,6 тис. грн. до 16,5 тис. грн. В місцевих бюджетах

ОТГ на 2016 рік видатки на утримання одного учня в загальноосвітньому закладі складають від 8,6 тис.грн до 22,7 тис.грн. Зазначене свідчить, як про фінансову можливість громади додатково спрямувати власні ресурси на підтримку загальноосвітніх закладів, так і про необхідність проведення оптимізації мережі закладів, оскільки утримання учнів в малокомплектих закладах є витратним. 

Радами об’єднаних громад створено виконкоми та затверджена їх штатна чисельність. Найбільша штатна чисельність працівників виконкому (службовців) затверджена Краснолиманською ОТГ Донецької області – 226 осіб (населення ОТГ — 44,7 тис. осіб), найменша – Смолигівською ОТГ Волинської області – 7 осіб (населення ОТГ – 1,9 тис. осіб).
Виходячи із розрахунку чисельності населення громад та чисельності службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з надання послуг населенню передбачається у Зеленодільській ОТГ Дніпропетровської області – 1014 жителів (штатна чисельність – 20 осіб), найменше – у Байковецькій ОТГ Тернопільської області – 68 жителів (штатна чисельність – 82 особи).
Найбільша питома вага видатків на утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування субвенцій) припадає на бюджет Тетерівської ОТГ Житомирської області — 58%, найменша – на бюджет Калинівської ОТГ Вінницької області — 6%.
Також ОТГ отримали субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у загальній сумі 1000 млн. грн. Найбільший обсяг субвенції припадає Краснолиманській ОТГ Донецької області – 23,2 млн.грн., найменший – на Заводську ОТГ Тернопільської області — 957 тис. грн.
Розподіл субвенції ОТГ здійснено в залежності від площі території та чисельності сільських жителів (постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.16 № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»). Чим більша кількість сільських жителів та площа території — тим більший обсяг субвенції ОТГ.
Субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади та може спрямовуватись на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проектної та містобудівної документації).
Подальше запровадження політики децентралізації має стати дієвим фактором стабілізації соціально-економічної ситуації, виходу з фінансової кризи, подолання суперечностей між різними рівнями влади, організації відносин між центром, регіонами та територіальними громадами на принципах розподілу сфер відповідальності й компетенції, а також партнерства у сфері забезпечення громадян України державними та місцевими благами, сприяти підвищенню ефективності використання бюджетних коштів на всіх рівнях управління. Реалізація бюджетної децентралізації має спиратися на адміністративно-територіальну реформу в Україні та нову ідеологію державного управління, яка визначає основний зміст діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування як діяльність щодо надання ефективних послуг.


Джерело: Мінрегіон