Загалом на е-курс зареєструвалося 215 учасників; успішно закінчили навчання 105 осіб, серед яких 80 осіб (76 %)– вже є депутатами місцевих рад Дніпропетровської області, решта – мають намір брати участь у місцевих виборах у майбутньому.

" /> Завершився черговий е-курс на Спільноті практик місцевого самоврядування «Діяльність депутата місцевої ради: потреби територіальної громади – пріоритети - реалізація»
07.07.2016

Завершився черговий е-курс на Спільноті практик місцевого самоврядування «Діяльність депутата місцевої ради: потреби територіальної громади – пріоритети - реалізація»

Загалом на е-курс зареєструвалося 215 учасників; успішно закінчили навчання 105 осіб, серед яких 80 осіб (76 %)– вже є депутатами місцевих рад Дніпропетровської області, решта – мають намір брати участь у місцевих виборах у майбутньому.

1-30 червня 2016 р. на електронній платформі «Спільнота практик місцевого самоврядування» за адресою udl.despro.org.ua відбулося навчання депутатів об'єднаних територіальних громад та осіб, що в майбутньому мають намір взяти участь у виборах у місцеві ради Дніпропетровської області. Для реалізації е-навчання за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у співпраці з Дніпропетровським офісом реформ було розроблено відповідний е-курс: «Діяльність депутата місцевої ради: потреби територіальної громади – пріоритети – реалізація».

zfyjdjtrstyjk.png

Слід звернути увагу, що в цілому по Україні депутатський корпус місцевих рад значно оновився. Близько 40 % сільських, селищних та міських голів (зокрема, старост), 40 – 60 % депутатів місцевих рад (селищних, районних, міських, обласних) під час чергових виборів обираються вперше, багато хто з них взагалі ще не має вищої освіти, що свідчить про відсутність у них відповідного досвіду та про потребу в навчанні, системному підвищенні кваліфікації та набутті нових вмінь та здібностей для успішної реалізації депутатської діяльності. Тому регіональний е-курс, що пропонувався для вивчення - «Діяльність депутата місцевої ради: потреби територіальної громади – пріоритети – реалізація» - став особливо актуальним саме на цьому етапі реформування місцевого самоврядування, коли проходять процеси децентралізації та формування об'єднаних територіальних громад, формується інститут старост, і в місцеві ради прийшла нова когорта депутатів – молодих та ще мало обізнаних в усіх нюансах депутатської роботи.

Навчальна програма даного е-курсу містила питання, пов'язані із перебудовою системи організації влади в Україні, європейським та вітчизняним досвідом здійснення реформ у місцевому самоврядуванні, формуванням управлінських компетентностей депутата місцевої ради в питаннях визначення пріоритетів розвитку громади та вмінням застосовувати інноваційний управлінський інструментарій для підвищення ефективності своєї діяльності, організаційно-поведінковими аспектами діяльності депутата як представника інтересів територіальної спільноти.

Під час навчання учасники мали можливість обговорити спільні проблеми та перспективи депутатської роботи у двох тематичних форумах: «Інструменти діяльності депутата» та «Особливості комунікацій депутата місцевої ради». Результати обговорень свідчать про значний інтерес, який викликала тематика співробітництва громад, визначення можливостей та перешкод в реалізації місцевих ініціатив, особливостей стратегічного планування територій, питання налагодження системи комунікацій депутата з громадою та громадськими організаціями, з головою ради, виконкомом, старостами та, навіть, із самими колегами-депутатами.

І це зрозуміло – виникнення актуальних тем для обговорення учасниками навчання у форумах обумовлюється сучасними реаліями – це і ситуація в країні та її регіонах, і зміни в нормативній базі та політиці Уряду, і реформи, – ті, що проведені, проводяться і що будуть проводитися, зокрема, у місцевому самоврядуванні.

Ключовими ідеями створення е-курсу були: об’єднати депутатів та практиків з місцевого самоврядування Дніпропетровщини; надати можливість учасниками е-навчання обговорювати найактуальніші питання розвитку територіальних громад, перспектив їх об’єднання, ролі і місця депутата місцевої ради у процесах реформування системи влади та у питаннях місцевого розвитку, усвідомлення специфіки його діяльності; забезпечити учасникам доступ до консультування експертами різного рівня щодо вирішення критичних питань з огляду на життєзабезпечення належного рівня та якості життя громад – всіх хвилює практично одне й те ж – екологія (зокрема, система поводження з ТПВ), енергозбереження, водопостачання та водовідведення, охорона здоров’я, освіта (в основному, середня – у сільській місцевості) та інші. Також до основних завдань е-навчання відносилося створення умов для генерування учасниками курсу нових ідей у сфері вирішення проблем розвитку громад, підготовки проектів відповідних нормативно-правових, організаційно-розпорядчих та стратегічних документів.

Цільовою аудиторією стали самі депутати, посадові особи місцевого самоврядування, активні члени громади, представники громадських об’єднань Дніпропетровської області, що планують обиратися у місцеві ради.

Для розвитку та активізації творчої роботи спільнот практик було використано набір інструментів е-платформи, серед яких: фасилітація обговорення на форумах; адресне спілкування тьюторів та фасилітаторів із учасниками; створення системи оцінювання (модульне тестування, оцінювання виконання практичного завдання, яке складалося із двох частин з боку тьюторів; оцінювання конструктивного спілкування на форумах з боку фасилітаторів; бали за активність протягом курсу від тьюторів; бали за активність на спеціалізованих форумах від експертів; поточне та підсумкове тестування).

Загалом на курс зареєструвалося 215 учасників; успішно закінчили навчання 105 осіб, серед яких близько 80 осіб (76 %) – вже є депутатами місцевих рад, решта – мають намір брати участь у місцевих виборах у майбутньому. Понад 50% учасників отримали високі бали (більше 70), що свідчить про високу мотивацію до навчання та підвищення власних компетентностей.

Протягом всього навчання здійснювалося експертний супровід учасників на спеціалізованих форумах. У «Кімнаті експертів» було розглянуто близько 380 питань та відповідей, у «Кімнаті представників регіонального офісу реформ» – понад 50, в «Юридичній консультації» – понад 115.

На Форум вражень и побажань надійшло близько 100 повідомлень зі словами вдячності та позитиву від спілкування. Говорячи про власні враження та корисність курсу, практично всі учасники підкреслили, що вони отримали багато нових знань у різних напрямках діяльності депутата, дуже багато корисної і цікавої інформації, консультацій, відповідей на власні запитання. Червоною ниткою у форумі побажань проходила теза про необхідність стратегічного планування розвитку громади, що, по суті, є одним із першочергових завдань для громади.

 

Тьютор курсу: д.держ.упр., доцент Чикаренко І.А.