Конференція Invest Energy Day – 2018 зібрала представників фінансових донорів, грантодавців, інвестиційних компаній, венчурних фондів, міжнародних і вітчизняних банків та всіх зацікавлених у реалізації заходів з енергоефективності у громадському секторі.

" /> Експерт DESPRO виступив спікером Invest Energy Day
07.06.2018

Експерт DESPRO виступив спікером Invest Energy Day

Конференція Invest Energy Day – 2018 зібрала представників фінансових донорів, грантодавців, інвестиційних компаній, венчурних фондів, міжнародних і вітчизняних банків та всіх зацікавлених у реалізації заходів з енергоефективності у громадському секторі. 

Invest Energy Day – конференція з фінансування заходів з енергоефективності міст та територіальних громад, де учасники мали нагоду дізнаєтесь із перших вуст як і де отримати кошти для побудови енергоефективного міста та громади. 

tpp (41).jpg

Сучасні тренди свідчать про зростання комунальних енергоефективних проектів. За звітом організації Renewable Energy Policy Network for the 21st Century спостерігається суттєве збільшення енергетичних комунальних проектів з відновлювальних джерел, при цілому такі проекти реалізуються, як на рівні малих, так і на рівні великих міст. 

Про потенційні вигоди від реалізації проектів з використанням відновлюваних джерел енергії на рівні муніципалітетів в рамках Invest Energy Day розповів експерт з питань публічних послуг Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, Вячеслав Козак

tpp (72).jpg

- Ключовою причиною участі муніципалітетів у проектах відновлювальної енергетики є отримання економічної вигоди, а також соціальних та екологічних переваг. Збільшення кількості енергетичних проектів, що є підконтрольними муніципалітетам, дозволяє зберігати інвестиції на місцевому рівні та сприяє місцевому розвитку, – зазначив експерт. 

Особливу увагу Вячеслав Козак акцентував на механізмах залучення коштів до реалізації енергефективних проектів. Одним з інструментів такого фінансування, на думку експерта, можуть стати муніципальні облігації. 

Фінансова облігація - це кредитний договір приєднання, де позичальником стає емітент, а банк чи інша фінансова установа, як надавач кредиту, виступає у ролі власника облігацій – інвестора, який її придбав. Перевагою облігацій, у порівнянні з банківським кредитом, є відсутність необхідності внесення застави, - сказав Вячеслав Козак

tpp (48).jpg

Іншими прерогативами використання облігацій експерт вважає налагодження безпосередніх стосунків з інвесторами та створення інвестиційної конкуренції, що сприяє зниженню відсоткових ставок: створення публічної історії кредитоспроможності, яка у майбутньому дозволить збільшити обсяги запозичень тощо. 

На завершення своєї доповіді, спікер презентував пілотний проект Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO з розміщення облігацій місцевих позик. 

Метою ініціативи, що здійснюватиметься на конкурсній основі, є підтримка місцевих проектів, спрямованих на вирішення проблем територіальних громад шляхом залучення коштів приватних інвесторів у проекти розвитку регіональної інфраструктури. 

Переможець конкурсу одержує безкоштовну консультаційну підтримку у підготовці документів та розрахунків, необхідних для обґрунтування та погодження з Міністерством фінансів обсягу та умов здійснення запозичення; документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій місцевих позик у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; пошуку інвесторів.