Відбувся е-курс "Управління проектами місцевого розвитку - 8" у рамках Спільноти практик: сталий розвиток 18.12.2018

Відбувся е-курс "Управління проектами місцевого розвитку - 8" у рамках Спільноти практик: сталий розвиток

У грудні 2018 року завершився он-лайн курс «Управління проектами місцевого розвитку - 8», що вже традиційно щорічно відбувається на веб-платформі Спільнота практик: сталий розвиток.

44672345_2199531486747747_754706181464784896_o.png

Е-курс відкритий для зарахування для всіх зацікавлених: цьогоріч 880 учасників зарахувалися для участі у курсі, розпочали навчання більше 700 осіб, і успішно змогли завершити своє навчання 204 учасники, набравши 50 балів з максимальних 100 за програмою курсу. Навчальний зміст модулів е-курсу був присвячений наступним темам та питанням:
МОДУЛЬ 1. Проблеми – Проекти – Програми: Що таке проект? Чи є те, що я хочу робити, проектом? У чому полягає різниця між стратегічною, операційною і проектною діяльністю, між функціональним управлінням і управлінням проектами? Яким чином пов'язані проекти місцевого розвитку і стратегія розвитку території? Чим проекти місцевого розвитку відрізняються від бізнес-проектів? Що таке життєвий цикл проекту? Як ідентифікувати проблему місцевого розвитку, визначити її актуальність? Яким чином розглянути альтернативні варіанти розв'язання проблеми? Як сформулювати мету проекту та його назву? Хто є основними заінтересованими сторонами проекту, у чому їх інтереси? З чого розпочати підготовку концепції проекту?

МОДУЛЬ 2. Потреби – Вимоги – Рішення: Яким чином ідентифікувати основні групи заінтересованих в проекті сторін, визначити характер їх участі, групу важливості та впливу? Хто встановлює вимоги до проекту? Як визначити потреби й вимоги ключових заінтересованих у проекті сторін? Яким чином сформувати проектне рішення на основі реалізації інновації? Що таке очікувані результати проекту? Як визначити індикатори цих результатів? Що таке продукт та специфікація проекту? Як визначити обмеження проекту? Що таке «Трикутник управління проектом»: зміст–час/графік виконання–ресурси?

МОДУЛЬ 3. Команда – Планування: Яким чином формувати команду управління проектом? Хто такі проектний менеджер та керівник команди управління проектом, і які складники компетентності вони мають розвинути? Що таке проектний аналіз та коли потрібно його застосовувати для проектів місцевого розвитку? Що таке планування проекту? Як визначити основні види діяльності за проектом (пакети робіт)? Яким чином вони співвідносяться із цілями проекту та складниками продукту проекту? У чому полягає різниця між вихідними результатами проекту, результатами та наслідками діяльності за проектом? Як встановити та описати зв’язки між видами діяльності/роботами за проектом та їх групами? Як визначити орієнтовну тривалість проекту і основні періоди (етапи) реалізації проекту в часі? Що таке проектні віхи?

МОДУЛЬ 4. Ресурси – Бюджет – Ризики – Сталість: Які види ресурсів необхідні для реалізації проекту? Якими можуть бути джерела фінансування проекту? У який спосіб можна отримати фінансову підтримку для реалізації проекту розвитку? На що треба звернути увагу під час пошуку грантодавців/спонсорів і підготовки проектної пропозиції? Як визначити ризики проекту? Як забезпечити сталість результатів проекту? Як завершити підготовку концепції? Чи є проект «чутливим до конфліктів»?

МОДУЛЬ 5. Презентація – Валідація: Кому і як презентувати проект? Яким чином здійснювати просування ідеї проекту? Як залучити заінтересовані сторони і налагодити взаємодію з ними? У чому полягає різниця між моніторингом реалізації та оцінюванням успішності проекту? За якими показниками здійснювати моніторинг реалізації проекту? Що таке успішність проекту, як її виміряти? За якою моделлю можна оцінити досконалість проекту? Що таке проектний офіс?

Я нещодавно прийшла на роботу, а тут проекти. Що робити? Куди бігти? У кого питати? ...довго сиділа в Інтернеті шукала щось, не знаю що. Тоді я зареєструвалася на спільноті і коли завершила проходження першого модуля навчання, тоді я почала розуміти, що таке проект. Для чого ми його робимо.
Ганна Мазуренко, стм Іларіонове, Дніпропетровська обл

Особливістю програми курсу цього року було те, що у стартовому модулі учасникам було запропоновано вивчення і обговорення ключових положень Концепції сталого розвитку із посиланнями на базові міжнародні та національні документи у цій сфері. 

Вже восьмий раз проходжу навчання на платформі і кожного разу відкриваю для себе щось нове. Цього разу познайомився з орієнтирами досягнення (завданнями та індикаторами) Цілей Сталого Розвитку. Дуже цікаво і актуально, бо надаються орієнтири розвитку України до 2030. 
Юрій БорисенкоПавлоград, Дніпропетровська обл

У цьогорічному е-курсі також було акцентовано на важливості розгляду питань, що пов’язані із імплементацією «чутливості до конфліктів» у проектах публічного сектору, які ще не знайшли достатнього опрацювання в Україні. Ці питання, ураховуючи значний рівень конфліктності оточуючого середовища, в якому реалізуються на цей час проекти в Україні, є ключовими у забезпеченні сталості як процесів реалізації, так і функціонування продуктів проектів місцевого розвитку.

Вже декілька років ключовим компонентом курсу є Практикум «Підготовка концепції проекту місцевого розвитку», який складається з двох етапів: (1) розроблення учасником концепції власного проекту місцевого розвитку та її представлення на оцінку іншими учасниками курсу, та (2) Взаємооцінювання концепцій: робота в якості експерта з оцінки концепцій проектів, підготовлених іншими учасниками, та надання відгуків для їх авторів.  

 Особливістю Взаємооцінювання в цьому році було те, що учасники:
• готували свої концепції в рамках 4-ох основних тем: «Економічний розвиток», «Соціальний розвиток», «Ресурси та екологія», «Ефективне врядування»;
• на етапі Взаємооцінювання працювали з концепціями колег у дотичних до своєї теми площинах у зазначених чотирьох групах;
• учасники, які здавали свої роботи до «першого» встановленого дедлайну – отримували додаткові рекомендації до своїх робіт від т'юторів курсу.
Всього було подано 223 роботи: соціальний розвиток – 108; економічний розвиток – 57; ресурси та екологія – 39; ефективне врядування – 19.
За відгуками учасників, Практикум значною мірою підвищує ефективність навчання, дозволяє критично подивитись на власні концепції, місцеві проблеми і можливості їх вирішення на базовому рівні.

Сильна сторона курсу: швидка реалізація набутих навичок. Особливо цікаво було спочатку написати власний проект, а потім побачити та оцінити два інших проекти.
Григорій Островський, смт Окни, Одеська обл

Можливість отримати знання з управління проектами та застосувати на практиці. На виході - отримати готову проектну концепцію, оцінену експертом та колегами.
Ольга Войцешко, м. Долина, Івано-Франківська обл

Особливо сильною стороною було оцінювання проектів інших учасників. Саме на цьому етапі з'являється розуміння власних помилок.
Ганна Добріян, Комиш-Зорянська ОТГ, Запорізька обл

Вже традиційно вагомим блоком е-курсу є сприяння спілкуванню учасників на форумі "Ми тут. Ми всі... Ми є той ґрунт подій майбутніх вирішальних", в якому кожен учасник має можливість відкрити свою гілку. Всього було відкрито 64 гілки, які можна погрупувати за такими основними темами:  
1) Діяльність громадських організацій, активістів у громадах, молоді, ОСН – 8 гілок
2) Питання роботи ОМС – 6 
3) Екологія, поводження з ТПВ, енергозбереження - 10
4)  ОТГ, робота громади – 23 
5) Культура, спорт, освіта, позашкільне виховання – 7 
6) Економіка, підприємництво – 5 
7) Медицина – 2 
8) Туризм – 3 

Найбільше повідомлень – 46 – було розміщено у гілці форуму за темою «Стихійні сміттєзвалища. Як з ними боротися?».
Спілкування у форумах дозволяє розширити свої міркування і можливо змінити свою точку зору або знайти нові шляху вирішення певної проблеми. Я в свою чергу мала можливість дізнатися про цікаві проекти інших учасників, які в подальшому хотіла б розглянути як ідею для втілення у власному місті.
Ірина Лебедянськамісто Куп'янськ, Харківська обл

Хотіла вийти з курсу, тому що вперше і катастрофічно не вистачало часу, а після перших тестів, після того як почитала на форумі дописи колег, вирішила, що буду брати участь у всіх проектах на цій платформі. Тому що знання і досвід, який я отримую дуже цінний. Дякую всім, хто є дописувачами на форумі!
Наталя Мартинюксмт Марківка, Луганська обл

Особливістю комунікації і навчального процесу на Спільноті практик є також те, що до організації залучені кращі випускники та активісти Спільноти з різних куточків України: фасилітатори допомагають із постійним індивідуальним супроводом учасників, а також фасилітують спілкування на форумах курсу.

Оцінювання в е-курсі відбувалось наступним чином:  
(1) склавши всі тести, учасник міг розраховувати на максимальний бал 50; 
(2) за участь у форумах та внесок до Скарбнички курсу, яку можуть поповнювати всі учасники своїми матеріалами, і яка наприкінці навчання налічує 118 різноманітних ресурсів, учасники мали змогу отримати максимум 10 балів від фасилітаторів курсу; 
(3) за роботу в Практикумі учасники могли отримати макс. 40 балів: за підготовлену концепцію проекту – до 24 балів (які розраховувались як середній бал, отриманий від двох учасників курсу), і за роботу в якості експерта – до 16 балів (від т’ютора).  
Умовою отримання електронного сертифікату про опанування е-курсу є 50 і більше балів. Учасникам, які отримали понад 70 балів, будуть надіслані поштою також друковані сертифікати від DESPRO.  

В результаті навчання в е-курсі учасники здобули знання, вміння і навички у сфері управління проектами місцевого розвитку, а саме: здатність виявляти потреби місцевого розвитку, знаходити проектне рішення для реалізації стратегії розвитку громади, формулювати основні складові концепції проекту, зокрема, визначати призначення, мету, продукт, очікувані результати, ідентифікувати заінтересовані сторони проекту, визначати основні види діяльності за проектом та етапи реалізації проекту, необхідні ресурси, ризики та фактори забезпечення сталості результатів проекту. А найціннішим стало те, що учасники мали можливість удосконалити концепцію проекту розвитку своєї громади, обмінятись досвідом з іншими учасниками – на основі Взаємооцінювання концепцій проектів своїх колег (кожен учасник в ролі експерта оцінював (анонімно) концепції двох інших учасників курсу, а також отримав оцінки і рекомендації щодо свого проекту від двох колег).  

Як результат, 204 учасники успішно завершили навчання за програмою е-курсу УП-8, а значить, ми всі разом зробили ще один крок у напрямку успішної реалізації проектів для розвитку наших громад по всій Україні!  

Інші факти
• 55 % учасників курсу представили об’єднані територіальні громади
• 30 % учасників курсу ніколи не працювали в місцевому самоврядуванні, але культуру та практику проектної діяльності вважають однією з провідних компетентностей як для місцевого, так і для особистісного розвитку
• близько половини учасників – службовці органів місцевого самоврядування зі стажем роботи до 5 років
• близько 20 % учасників курсу вже проходили навчання на Спільноті 
• для 50 % учасників головним, що привернуло увагу до курсу, був брак досвіду управління проектами
• 78 % учасників були вмотивовані до участі у курсі бажанням дізнатися і навчитися чогось нового, 52 % – бажанням бути корисним і почуватися частиною Спільноти
• найактивніші області за кількістю учасників, які завершили навчання: Дніпропетровська – 28 %, Харківська – 7 %, Сумська – 7 %
• 100 % учасників, які завершили курс, будуть рекомендувати його іншим учасникам Спільноти і своїм колегам

Інші враження учасників 
Відчуваю  щирість учасників Спільноти  у бажанні розбудувати багату, спроможну, красиву, людяну державу. Дякую вам за надію, за натхнення. Я ще раз впевнилась, які у нас талановиті, а головне небайдужі люди. Як палко вони люблять свою землю, свої міста та села. Як зичать кращого своїм людям. Це дорогого коштує. Дякую вам і бажаю вам і нам, щоб скоріше настали часи, коли щастя і добробут зайшли у кожну домівку нашої Батьківщини.
Людмила Петрусенко, м. Кремінна Луганської обл
______
Дякую за змістовний курс!!! Отримала можливість переглянути свої розробки, зрозуміти та усунути недоліки. Матеріали курсу стануть "шпаргалкою" при роботі над майбутніми проектами. Чекаю наступного курсу!
Наталія Корнієнко, смт Велика Олександрівка, Херсонська обл
______
Спільнота практик, перш за все, надала мені розуміння структури проекту, знання щодо проектної діяльності, ризиків та вимірювання успішності проекту; по-друге, більш глибше ознайомлення з орієнтирами досягнення (завданнями та індикаторами) Цілей Сталого Розвитку; по-третє, практичне застосування знань для власного досвіду подання проекту та можливість спілкування та обмінюватись досвідом за визначеною тематикою; по-четверте, професійний розвиток та самовдосконалення.
Метою участі в е-курсі "Управління проектами" вбачала самореалізацію та самовдосконалення для успішного написання проектів та подальшому використанню отриманих знань в професійній діяльності та участі в грантових програмах, але отримала глибше розуміння проектної діяльності взагалі завдяки презентаційним матеріалам з дуже змістовним роз'ясненням та наповненням!
Влада Гончар, м. Кривий Ріг
______
Хочу подякувати Спільноті за можливість дистанційного кваліфікованого, доступного навчання. Як громадський діяч, не маючи ні досвіду, ні розуміння, що таке проектна заявка, управління проектами, я все ж працювала над розробкою міні-проектів обласного конкурсу розвитку громад і маю в своєму арсеналі 5 переможних робіт із успішною їх реалізацією.
Зараз я працюю в ОМС і мала змогу взяти участь у навчанні Спільноти. Особисто для мене такий курс навчання був першим і надзвичайно важливим, я відкрила для себе багато корисного і нового. Тепер мої проекти будуть кардинально відмінними від попередніх і, сподіваюсь, що вони принесуть більше переможних бонусів моїй громаді. Спільнота - ви потрібні!!! Окремі слова подяки за організацію Загального форуму «Ми тут, ми гурт…. Подій майбутніх вирішальний», багато корисної і важливої інформації. 
Вікторія Ханіна, м. Валки, Харківська обл
______
Пізно підключився до курсу тому було важко.
1. Практика курсу дала можливість здобути нові знання  і систематизувати всі свої знання в розробці і в провадженні проектів. Думаю, ці знання будуть корисні не лише для задач децентралізацій. Дала надію на зміни в громаді де я живу.
2. Я прийшов з пропозицією змінити методи  бюджетування витрат громади, який розширить коло жителів, які будуть брати участь плануванні бюджету. З допомогою курсу я склав заявку, яку, надіюсь, втілю в життя.
3. Саме тут я отримав реальний алгоритм дій який дасть змогу змінити відношення в громаді де живу.
4. Якби я не зареєструвався, я б не зробив крок до мрії, і не мав би плану, як її досягти.
Юрій Дяченко, м. Мошківці, Житомирська обл
______
На е-курсі втретє… На "Управління проектами -6" створила концепцію проекту реконструкції частини приміщень нашого навчального закладу під гуртожиток для учнів з віддалених сіл. Сьогодні це приміщення в дії і називається пришкільним інтернатом. Дякуючи йому навчальний заклад може приймати на навчання (і він це робить) дітей  у 5-11 класи з усіх куточків району і не тільки.  Діти проживають цілодобово.. 
Маю проект "Створення інформаційного освітнього простору навчального закладу". Подавала на конкурс. Поки не пройшов, але шукаю інші шляхи його втілення. Точно так як вчать у Спільноті! Знаю, що якщо не все одразу, так поетапно-він буде втілений! Такої впевненості мені надає Спільнота. 
Тамара Стефаненко, м. Вільнянськ, Запорізька обл  
______                                                                                                                                              
Багаторічне спілкування з Спільнотою та  навчання  дають  свої  плоди. Так, у  цьому  році, завдяки  навчанню і  спілкуванню з   колегами з  різних  регіонів - мені  вдалось  здобути перемогу у  Полтавському обласному  конкурсі  проектів  розвитку. Наша громада  виграла  проект з  відновлювальних  джерел енергії "Сонце і  вітер - тепло дітям" будівництво  комбінованої електростанції. Зізнаюсь  чесно- якби не  колеги, учасники  спільноти- був  би  повний  провал… Зараз  включилась в  реалізацію  мрій. Дякую. На курсі УП-9 повністю, з  набитими гулями, помилками, радощами і  невдачами буду  ділитись досвідом про набуту  енергетичну незалежність своєї Гриньківської громади!
Людмила Оксанчук, с. Гриньки, Полтавська обл