19.11.2020

Стратегічна пропозиція щодо політики водопостачання та водовідведення

WSSPolicyPositionPaperDESPRO-UKR-frontpage.png

Метою цієї Стратегічної пропозиції щодо політики є поширення досвіду DESPRO щодо
забезпечення надання послуг сталого водопостачання та водовідведення (ВПВВ) в Україні та
надання рекомендацій по веденню стратегічного діалогу щодо політики в галузі ВПВВ в Україні.


Необхідно вжити невідкладних заходів задля подолання виявлених бар’єрів з метою надання
безпечних послуг водопостачання та водовідведення для усіх без виключення жителів України.
Дана Стратегічна пропозиція обґрунтовує необхідність зміни парадигми в національній політиці
водопостачання та водовідведення, особливо в контексті реформи децентралізації, а також визначає низку регуляторних та правових заходів для підтримки надання послуг ВПВВ на місцевому рівні в контексті моделей управління операторами водопостачання та водовідведення, ліцензування, оподаткування та стандартів будівництва та проєктування.


>переглянути та завантажити PDF