Експерт проекту DESPRO Олена Локшина презентувала перші модулі серії “Децентралізація та врядування”, які стануть ресурсом для професійного розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

" /> Проект DESPRO презентує серію книг “Децентралізація та врядування”
01.11.2012

Проект DESPRO презентує серію книг “Децентралізація та врядування”

Експерт проекту DESPRO Олена Локшина презентувала перші модулі серії “Децентралізація та врядування”, які стануть ресурсом для професійного розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Презентація відбулась 1 листопада у смт. Форос (АР Крим) у рамках семінару-практикуму «Спільнота практики: Інновації в місцевому самоврядуванні», який був організований Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

Мета серії «Деценталізація та врядування» - запропонувати універсальний знаннєвий портфоліо для використання у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі «Державне управління», їх самоосвіти, практики врядування та навчання тренерів.

«Матеріали серії – це не книги для полиці, а інструменти для навчання ефективному врядуванню. За умови відповідної підготовки викладачів і тренерів навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, можуть трансформувати навчальні модулі серії для використання у тренінгах, семінарах, круглих столах, ситуаційних вправах, ділових іграх, на стажуванні, лекціях, у проектах та формалізованих документах практики врядування», – зазначила експерт DESPRO.

За словами Олени Локшиної, проект планує подальше розширення серії модулів «Децентралізація та врядування», а також випуск книг на електронних носіях, розміщення їх на сайті проекту та партнерів, трансформацію їх в дистанційне навчання (e-learning).   

Структура серії:

Аналітичні розробки:
- Децентралізація публічної влади: досвід європейський країн та перспективи України
- Система місцевого самоврядування в Україні: історія,теорія, сучасний стан та перспективи
- Адміністративно-територіальна реформа

Посібники:
- Місцеве самоврядування та децентралізація
- Місцеві бюджети
- Стратегічне планування місцевого розвитку
- Оперативне планування реалізації стратегії територіального розвитку
- Адміністративні послуги
- Протидія корупції в органах місцевого самоврядування
- Що треба знати службовцям місцевого самоврядування про суди
- Система управління якістю як інструмент вдосконалення органу місцевого самоврядування
- Реформування системи управління житловою нерухомістю міста
- Соціальна мобілізація для сталого місцевого розвитку
- Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України