«Співпраця DESPRO з місцевими громадами та владою ґрунтується на спільній меті та взаємній довірі, ця співпраця є основою для реалізації проектів з покращення умов життя сільських мешканців. Досвід DESPRO продемонстрував як готовність людей разом вирішувати питання, що наболіли, так і їхню готовність до реформ. Тож лише спільними зусиллями ми можемо сприяти процесу реформування місцевого самоврядування», – зазначила керівник проекту Оксана Гарнець.

" /> Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO розпочав третю фазу діяльності та окреслив основні цілі та завдання на наступні чотири роки (2013-2017)
02.07.2013

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO розпочав третю фазу діяльності та окреслив основні цілі та завдання на наступні чотири роки (2013-2017)

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO розпочав третю фазу діяльності та окреслив основні цілі та завдання на наступні чотири роки (2013-2017)


2 липня 2013 року в Києві відбулася презентація третьої фази Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.


Важливим завданням проекту залишається впровадження та розвиток механізмів  децентралізованого надання послуг на рівні малих міст та сіл цільових регіонів, їхня інтеграція у процеси національних реформ у сфері децентралізації з метою подальшого поширення на інші регіони. Йдеться передусім про співфінансування проектів громад у секторах водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у цільових регіонах проекту.


Другим завданням DESPRO є сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та місцевого самоврядування в Україні, а саме надання підтримки з питань реформування місцевого самоврядування ключовим національним інституціям та асоціаціям органів місцевого самоврядування.


«DESPRO – провідний проект Швейцарської технічної допомоги у секторі врядування. Особливістю проекту є те, що він взаємодіє як з громадами та їх потребами, так і з пріоритетними напрямами розвитку держави, використовуючи при цьому досвід Швейцарії у децентралізованому наданні послуг та місцевому самоврядуванні», – відзначив Директор Швейцарського бюро співробітництва Гуідо Бельтрані під час свого вступного слова. «Без усяких сумнівів, моделі надання послуг, що їх використовує DESPRO, є успішними. Це підтверджується тим, що мешканці цільових громад готові інвестувати значні власні кошти в реалізацію заходів проекту, і що в багатьох випадках підхід DESPRO поширюється автономно на інші села і регіони без фінансової підтримки у рамках проекту», – наголосив п. Бельтрані.


За словами Надії Бондарчук, Директора Департаменту регіонального розвитку та проектного управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, продовження співпраці з DESPRO надасть можливість зробити черговий крок до подальшого просування реформ у сфері місцевого самоврядування і децентралізації влади з метою підвищення ефективності управління суспільним розвитком. “Впевнена, що надання проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO аналітичної допомоги щодо місцевого самоврядування та децентралізації, розробка рекомендацій для внесення поправок до чинного законодавства у цій сфері, здійснення фахової експертної допомоги, запровадження системи комплексних навчальних і тренінгових програм сприятимуть розбудові ефективних механізмів надання якісних публічних послуг на рівні громади і посиленню національного діалогу щодо реформ місцевого самоврядування та децентралізації влади», – зазначила Надія Бондарчук у своєму виступі.

 
Керівник проекту DESPRO в Україні Оксана Гарнець розповіла про заплановану діяльність проекту у 2013-2017 роках за такими напрямами:

  • Розроблення та впровадження інноваційних механізмів надання послуг з водопостачання на рівні малих міст та водовідведення на рівні сільських територій;
  • Застосування моделі інтегрованого підходу до поводження з ТПВ;
  • Підтримка у розробленні та удосконаленні національного законодавства з питань децентралізації;
  • Посилення потенціалу асоціацій органів місцевого самоврядування;
  • Розроблення та впровадження тренінгових програм для службовців органів місцевого самоврядування з метою підвищення їхньої кваліфікації та управлінських навичок;
  • Проведення просвітницької роботи, спрямованої на інформування щодо реформ з децентралізації;
  • Підвищення кваліфікації спеціалістів Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації (ЦППК) з питань проектного менеджменту;
  • Проведення інформаційно-освітніх заходів і розповсюдження серії навчальних посібників «Децентралізація та врядування» тощо.

Починаючи з цього року, до співпраці з проектом DESPRO долучено дві нові області – Дніпропетровську та Івано-Франківську. У процесі відбору обидві області продемонтрували значний потенціал, готовність до співпраці та неабиякий ентузіазм. Нагадаємо, що DESPRO вже має значний досвід співпраці з Вінницькою, Сумською областями та Автономною Республікою Крим.


«Співпраця DESPRO з місцевими громадами та владою ґрунтується на спільній меті та взаємній довірі, ця співпраця є основою для реалізації проектів з покращення умов життя сільських мешканців. Досвід DESPRO продемонстрував як готовність людей разом вирішувати питання, що наболіли, так і їхню готовність до реформ. Тож лише спільними зусиллями ми можемо сприяти процесу реформування місцевого самоврядування», – зазначила керівник проекту Оксана Гарнець.


Під час презентації відбулась прес-конференція, участь у якій взяли:
Гуідо Бельтрані (Директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні);
Надія Бондарчук (Директор Департаменту регіонального розвитку та проектного управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України);
Ігор Кревський (перший заступник Голови Вінницької обласної ради);
Анатолій Ткачук (директор ГО «Інститут громадянського суспільства»)
Оксана Гарнець (керівник Швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO).