Андрій Артов та Вячеслав Сороковський
07.05.2012

Інтегроване поводження з ТПВ у Тульчинському районі

 
Україна створює все більше відходів. За останні десять років утворювання твердих побутових відходів (ТПВ) у країні збільшилося у два рази, незважаючи на скорочення населення. Сьогодні на кожного українця припадає не менш як один кубічний метр ТПВ щороку. У той же час, головний спосіб поводження з відходами – захоронення на звалищах, кількість яких досягла 4,5 тисяч і переважна більшість з них – екологічно небезпечні об’єкти. 
Подібна ситуація і в Тульчинському районі. Із 50 населених пунктів району організований вивіз забезпечено лише в п’ятьох. Відсутність вивозу веде до утворювання безлічі стихійних сміттезвалищ, що займають все більшу площу району, створюють загрозу довкіллю та здоров'ю населення. Наприклад, протягом двомісячника благоустрою, що проводився у районі в 2010 році, було виявлено 181 стихійне сміттєзвалище. На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ щороку з місцевих бюджетів витрачаються значні кошти.
Органи влади у Тульчинському районі прагнуть поліпшити ситуацію. У 2011-2012 роках в районі виконується проект «Планування інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами (ІПТПВ) у Тульчинському районі». Цей проект підтримано двома міжнародними організаціями - Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) та Муніципальною програмою врядування та сталого розвитку Програми розвитку ООН в Україні. 
У проекті беруть участь три громади – Тульчинська (міська), Кинашівська та Суворовська сільські громади. Ці громади складають «Тульчинський цільовий регіон» - територію, для якої розробляється система інтегрованого поводження з ТПВ. Але в перспективі ця система зможе охопити і весь район. Навесні 2011 року було створено Місцеву робочу групу та Керівний комітет проекту, підписано Меморандум про порозуміння між громадами-учасницями. До Керівного комітету проекту, крім фахівців місцевого та районного рівня, входять представники Головного управління житлово-комунального господарства Вінницької ОДА та Мінрегіону (Департамент благоустрою та комунального обслуговування).
На початку реалізації проекту була здійснена оцінка поточної ситуації. Аналіз показав, що комунальне підприємство «Тульчинкомунсервіс» збирає та вивозить близько 80% усіх побутових відходів, що створюються у місті Тульчині, але лише третина населення міста сплачує за цю послугу. Таким чином, кожний мешканець Тульчина, що сплачує за збір та вивіз ТПВ, фактично сплачує за себе та за двох інших мешканців.
На території Суворовської та Кинашівської громад централізовано вивозиться лише від 3% до 10% утворюваних відходів. Серед населення зберігаються небезпечні практики поводження з відходами - спалювання, закопування, викидання на узбіччя. Особливо загрозливим є те, що окремо не збираються небезпечні та електронні відходи.
Роздільне збирання майже не здійснюється, і усе зібрані змішані відходи попадають на міське сміттєзвалище. Сміттезвалище практично заповнене. Це сміттєзвалище, а також й інші, розміщені у селах, не є захищеними. Вони здійснюють негативний вплив на навколишнє середовище.
Восени 2011 року у рамках проекту проведено дослідження складу відходів. Результати показали, що у загальному обсязі ТПВ половину складають органічні відходи (кухонні та так звані "зелені" – гілки, листя тощо). Такі відходи можуть перероблятися, наприклад, компостуватися. Ще близько 25% відходів є вторинною сировиною - скло, папір, пластик та метал. Таким чином, близько трьох чвертей (!) від усіх відходів можна переробити.
Бачення щодо інтегрованого поводження з ТПВ у Тульчинському цільовому регіоні характеризується наступними рисами:
-        Охоплення якісними послугами збору та вивозу ТПВ сягає 100%;
-        Рівень оплати за послуги населенням має бути не меншим 90%, організаціями -  100%. Тариф має бути економічно обґрунтованим, але доступним;
-        Впроваджено розділення відходів у домогосподарствах, небезпечні відходи збиратимуться окремо;
-        Діюче сміттєзвалище має рекультивуватися;
-        На заміну діючого створюється новий полігон, з компостним майданчиком;
-        Громадянська обізнаність призводить до зміни розуміння та поведінки людей, що покращує роздільне збирання, зменшує кількість створюваних відходів та небезпечне поводження з ТПВ.
Для того, аби досягти цього «ідеального» бачення, необхідно спроектувати компоненти системи поводження з ТПВ, інтегрувати їх та впровадити в життя як єдину систему.
 
Щодо збирання відходів обговорювалося три альтернативні варіанти (див. таблицю нижче):    
Варіант 1
Багатоповерхові будинки
Приватні будинки
Залишкові відходи*
Наявні контейнери 0.75м3
Пластикові пакети
Відходи, що підлягають переробці**
3-контейнерна система
3-контейнерна система
Варіант 2
Багатоповерхові будинки
Приватні будинки
Залишкові відходи
Контейнери 0.75м3
Контейнери 0.75м3
Відходи, що підлягають переробці
3-контейнерна система
Пластикові пакети
Варіант 3
Багатоповерхові будинки
Приватні будинки
Залишкові відходи
Наявні контейнери 0.75м3
Контейнери 0.75м3
Відходи, що підлягають переробці
3-контейнерна система
3-контейнерна система
* Залишкові відходи – такі, що залишаються після відбору цінних компонентів
** Відходи, що підлягають переробці - папір, скло, метал та пластик
 
Варіант 2 пропонується як вигідніший. Це варіант є відносно недорогим. Вартість його запровадження із розрахунку на одну людину коштує близько 37 грн. на рік. Цей варіант забезпечує високий рівень роздільного збирання відходів, що є дуже важливим.
На окремому майданчику буде створено Центр вторинної сировини, обладнаний чотирма великогабаритними пересувними контейнерами - для паперу, пластика, металу та скла. Роздільно зібрані відходи вивантажуватимуться, окремі види відходів додатково сортуватимуться. Далі відходи пресуватимуться, зберігатимуться та згодом транспортуватимуться до місця подальшої переробки.
"Зелені" органічні відходи збиратимуться у громадських місцях та від приватних будинків і компостуватимуться на спеціальному майданчику біля полігону. Це забезпечить зменшення об’єму відходів, що вивозяться на полігон, подовживши термін його використання, та створення гарного органічного добрива. Також запроваджуватиметься компостування на рівні домогосподарств у приватних будинках.
Створення сучасного полігону планується поруч з існуючим сміттезвалищем, яке буде закрито.  Полігон розміщуватиметься на виділеній Суворовською сільською радою земельній ділянці площею 3,0 га. Будівництво полігону передбачає протифільтраційний екран, системи захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату. Рекомендовано створити відкритий майданчик для компостування як частину полігону.
Полігон проектується із загальною місткістю 191 138 м3,. У випадку досягнення високої щільності 0,9 т/м3 (що можливо шляхом використання важкого компактора) тривалість «життя» полігону досягає двадцяти років. У перспективі можливо використання полігону для захоронення відходів і з інших громад району; це зменшить відносну собівартість експлуатації полігону (на тону відходів) за рахунок масштабу, але скоротить тривалість його «життя».
 
Впровадження системи поводження з ТПВ здійснюватиме комунальне підприємство «Тульчинкомунсервіс». Підприємство надаватиме послугу збирання та вивезення ТПВ усім споживачам. Зібрані цінні відходи планується реалізовувати місцевим підприємцям або компаніям, що займаються переробкою вторинної сировини. При належному розвитку потужностей підприємство «Тульчинкомунсервіс» згодом може охопити послугами весь Тульчинський район. 
Для довгострокового підтримання системи інтегрованого поводження з ТПВ необхідно забезпечити фінансову сталість системи. Фінансова сталість означає наявність коштів для покриття всіх елементів поводження з ТПВ (збирання, вивезення, переробка, захоронення) та забезпечення екологічної безпеки. Фінансова сталість забезпечується, якщо тариф покриває повну собівартість всіх послуг та регулярно сплачується усіма споживачами послуг. У той же час тариф має бути доступним для оплати населення. Вважається, що у країнах із середнім рівнем достатку, у тому числі, в Україні, поріг доступності є близько 1 % від середнього доходу. Тобто, якщо, наприклад, дохід однієї людини за місяць у середньому складає 2 тисячі гривень, то для такої людини  прийнятним вважається тариф, що не перевищуватиме 20 гривень на місяць.
Розрахунок щодо забезпечення повного відшкодування витрат на створення та роботу системи інтегрованого поводження з ТПВ наведено у наступній схемі (див. таблицю нижче). Враховано усі описані вище компоненти – збирання, у тому числі, роздільне, вивезення, компостування, накопичення та зберігання вторинної сировини. З 2014 року враховано витрати на експлуатацію сучасного полігону. У розрахунок витрат не включені кошти на будівництво нового полігону (їх пропонується залучити з бюджету) та закриття існуючого сміттєзвалища. Отриманий в 2013 році значний «чистий» дохід може бути використаний для закриття існуючого сміттєзвалища або на придбання обладнання для нового полігону.
 
Схема повного відшкодування витрат на поводження із ТПВ у Тульчинському цільовому регіоні
 
2013
2014
2015
2016
Показник
 
 
 
 
Кількість населення, осіб 
26 035
26 035
26 035
26 035
Кількість ТПВ, тонн
8649
8718
8788
8858
Загальні витрати на поводження з ТПВ, грн
1 622 420
3 083 554
3 129 807
3 176 754
Тариф для населення, одна особа/місяць, грн
4,88
5,71
5,71
5,71
Рівень оплати за послуги населенням, %
70
90
90
90
Платежі від населення, грн
1067226,7
1605526,4
1605526,4
1605526,4
Платежі від організацій, грн
998796
1118651
1118651
1118651
Дохід від продажу відходів вторинної сировини, грн
322200
370530
426110
490026
Загальна сума зібраних коштів, грн 
2388222,7
3094707,4
3150287,4
3214203,4
«Чистий» дохід, грн 
765802,72
11153,38
20480,38
37449,38
 
Як видно із розрахунку,  пропонується незначне підвищення тарифів. На даний час тариф для населення складає 4,44 грн. на одну особу на місяць. Передбачається підвищити для населення тариф на 10% у 2013 році та на 17% у 2014 році. Так само незначно підвищаться тарифи і для підприємств  - на 10% у 2013 році та на 12% у 2014. З 2015 тарифи залишатимуться стабільними. Запропонована тарифна схема є доступною для населення – тариф буде складати лише від 0,31% до 0,37% від середнього рівня доходів (за даними Державної служби статистики України показник середнього річного рівня доходів на одну особу по Вінницькій області склав у 2011 у році 18 679,9 грн. – www.ukrstat.gov.ua).
Втілення цієї схеми з незначним підвищенням тарифу можливе лише за умови істотного збільшення показника охоплення населення послугою (та, відповідно, сплати за послуги), як мінімум, до 90% населення трьох громад.
Збереження існуючої схеми оплати, коли лише третина населення охоплена послугою і тарифні надходження від населення та підприємств складають 889 100 гривень (2011 рік), не дозволить покрити витрати на запровадження нової системи інтегрованого поводження з ТПВ.
 
Створення та існування запропонованої системи інтегрованого поводження с ТПВ залежить від підтримки усіма зацікавленими сторонами – населенням, владою, організаціями та підприємцями, робітниками освіти, культури, медичних закладів, медіа, громадськими організаціями, релігійними громадами.
Бачення та компоненти системи інтегрованого поводження з ТПВ, розроблені Місцевою робочою групою та описані вище, сьогодні виносяться на обговорення усіма членами Тульчинської, Суворовської та Кинашівської громад.
Свої коментарі та пропозиції Ви можете направлять на адресу відповідних міської та сільських рад.
 
  
 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ – ЦЕ СПІЛЬНА СПРАВА. ВІД ТОГО, ЯК МИ ВИКОНУЄМО ЇЇ СЬОГОДНІ, ЗАЛЕЖИТЬ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАШОГО КРАЮ ТА ЗДОРОВЯ НАШИХ ДІТЕЙ ЗАВТРА!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цей матеріал підготовлено експертами Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) А.Артовим і В.Сороковським. При підготовці використано звіти «Базові дані ПТПВ у Тульчинському районі» та «Про розробку альтернативних варіантів інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами в Тульчинському цільовому регіоні».