<назад до опису Школи місцевого самоврядування DESPRO

Формат Школи місцевого самоврядування


Навчальна програма Школи місцевого самоврядування DESPRO реалізується через компоненти:


 
 
  2 очні сесії

   
 тривалість кожної сесії– 3,5 робочих дні у м. Києві

   
 
   кількість учасників – 20 команд ОТГ по 5 осіб (всього 100)


    формат – дискусії, лекції, інтерактивні тренінги, круглі столи 

   
 
    1-2 дистанційні електронні курси та “домашні” практичні завдання

       
 тривалість е-курсів – від 2 до 6 тижнів на веб-платформі DESPRO Спільноти практик місцевого розвитку

Участь обов’язкова: за результатами проходження е-курсів та виконання практичних завдань учасники отримують допуск до заключної сесії.

Тематичні модулі Школи DESPRO забезпечуються навчально-методичними матеріалами та посібниками, які надаються учасникам на початку кожної сесії, а також після її завершення розміщуються у вільному доступі у бібліотеці Школи DESPRO на веб-платформі “Спільнотa практик місцевого розвитку”.


Окрім теоретичної та практичної підготовки посадовців ОТГ з питань стратегічного планування місцевого розвитку, навчання у Школі DESPRO передбачає експертний супровід самого процесу розроблення стратегії розвитку громади: покращення, верифікація, актуалізація чинних стратегій чи таких, що знаходяться на стадії розроблення, оптимізація процесу та процедур підготовки стратегій відповідно до сучасних підходів до стратегування, розробка планів реалізації стратегій, секторальних стратегій, проектів розвитку та ін. 


Тренінг для тренерів” - тренінг з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії, до участі у якому запрошуються індивідуально учасники, які показали найвищі результати під час тестування (а не кращі команди ОТГ)         

  
                              кількість учасників ― до 20 осіб                           


                                        тривалість тренінгу ― 7 днів у м. Києві                                                         

Для успішних випускників Школи проводяться ознайомчі візити до Республіки Польща та до громад України з метою вивчення досвіду з упровадження реформ та досягнення високих показників розвитку громади.

Результат навчання у Школі DESPRO  ― готова актуальна стратегія розвитку громади та підвищений фаховий рівень представників ОТГ. Команди-випускники отримують Дипломи про успішне завершення навчальної програми Школи DESPRO (результат визначається як середнє арифметичне набраних балів усіх її учасників в усіх етапах навчання, окрім тренінгу для тренерів).


Персонально учасники команд отримують Сертифікати про успішне завершення е-курсів Школи DESPRO, а також Сертифікат про участь у тренінгу з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії (за умови проходження відбору до даного тренінгу).