Новини DESPRO

09:46 | 03.11.2011

Оголошенно додатковий конкурс проектів із впровадження/вдосконалення децентралізованих механізмів надання послуг водопостачання на рівні громад

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO оголошує про додатковий конкурс проектів обслуговуючих кооперативів, створених в сільських та селищних громадах партнерських районів DESPROВінницької, Сумської областей та АРК, із впровадження/вдосконалення децентралізованих механізмів надання послуг водопостачання на рівні громад.
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO виконується в Україні компанією Skat та фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське Агентство з питань розвитку та співробітництва. DESPRO має на меті забезпечення надання результативних, ефективних та доступних за ціною послуг у сфері водопостачання та у соціальній сфері в межах децентралізованих структур.
Мета другої Фази DESPRO (2010-2012) полягає у розробці ефективних механізмів надання децентралізованих якісних публічних послуг і включенні їх до національної програми задля подальшого поширення.
Цільовими регіонами DESPRO в даному конкурсі є районів DESPRO Вінницької, Сумської областей та АРК.
 
ІІ. МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ ДОДАТКОВОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ
Мета конкурсу - сприяння покращенню якості та доступу населення сіл та селищ до послуг водопостачання шляхом впровадження децентралізованих механізмів надання послуг.
Пріоритети конкурсу
У рамках цього конкурсу будуть підтримані проекти, що відповідатимуть наступним пріоритетам:
·       Децентралізація: запровадження/вдосконалення діючого децентралізованого механізму надання послуги водопостачання у громаді
·       Публічно-приватне партнерство: залучення до надання послуги суб’єктів приватного права, таких як обслуговуючі кооперативи, шляхом передачі цим особам об’єктів водопостачання в безоплатне користування (позичка)
·       Територіально-соціальна цілісність: проекти у своїх завданнях мають охоплювати територію та населення усього населеного пункту (села/селища, у т.ч. населеного пункту, що входить до складу сільської/селищної територіальної громади)
·       Соціальна мобілізація:
o      стимулювання залучення та об`єднання громади навколо визначених проблем, сприяння діалогу всередині громади (зокрема, за активної участі місцевих органів влади) для реалізації проекту;
o      врахування інтересів жінок, дітей та молоді, а також соціально вразливих груп, на принципах спільного планування та участі у прийнятті рішень
·       Сталість результатів:
o      забезпечення життєздатності результатів проекту після завершення його реалізації через прийнятний та ефективний механізм утримання та обслуговування;
o      встановлення плати за послугу, яка б покривала економічно обґрунтовані витрати на її надання;
o      підтримка інноваційних підходів вирішення проблем(и) в рамках проекту.
Тематична сфера проектів: централізоване водопостачання
Кількість проектів громад, що планується бути підтриманими – до 4-х у цьому конкурсі.
 
IІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
До участі у конкурсі запрошуються ОБСЛУГОВУЮЧІ КООПЕРАТИВИ - неприбуткові недержавні організації, створені в сільській або селищній громаді, які є офіційно зареєстрованими в Україні згідно із Законом України «Про кооперацію» та згідно зі статутними завданнями можуть здійснювати діяльність, що співпадає із метою та пріоритетами цього конкурсу.
ІV. УМОВИ СПІВФІНАНСУВАННЯ
Сума технічної допомоги DESPRO  може скласти до 240 тис. гривень.
Кошти гранту можуть покривати до 60% від загальної вартості проекту. Решта – не менше 40% від загальної вартості проекту має покриватися фінансовим внеском організації-виконавця, організацій-співвиконавців (у.т.ч. місцевих бюджетів). При цьому розмір часток організації-виконавця та організацій-співвиконавців не регламентується. Разом із цим, при розгляді проектних заявок перевага буде надаватися проектам, де розподіл часток співфінансування між організацією-виконавцем та організаціями-співвиконавцями є оптимальним.
Кошти організацій-співвиконавців, зокрема, місцевих бюджетів, можуть вважатися співфінансуванням, навіть якщо вони перераховуються напряму продавцям/виконавцям товарів, робіт та послуг, а не надходять попередньо на банківський рахунок організації-виконавця проекту.
Нефінансові внески з боку організації-виконавця, організацій-співвиконавців та інших джерел не вважатимуться співфінансуванням.
 
V. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Для участі у конкурсі організації подають пакет конкурсної документації встановленої форми (додається).
Подані проектні заявки будуть розглядатись конкурсною комісією, до складу якої входять представники DESPRO та Швейцарського бюро розвитку та співробітництва.  
VІ. Ключові вимоги до проектів, що подаватимуться на конкурс
При плануванні завдань проекту, здійсненні передпроектної діяльності організація-виконавець спільно із співвиконавцями, має взяти до уваги наступні вимоги DESPRO:
1.   До початку реалізації проекту, не менш як 75% домогосподарств (їх представників), охоплених територією виконання проекту, мають:
     створити обслуговуючий кооператив, обрати механізм подальшого утримання та обслуговування створеної/покращеної системи водопостачання;
     обрати мету, завдання, план виконання проекту громади, варіант технічного рішення;
     визначити розміри фінансового внеску від домогосподарств для виконання проекту, обсяги інших внесків (напр. трудова участь, нефінансові внески тощо), пов’язаних із виконанням проекту.
2.   Організація-виконавець зобов’язана при плануванні та виконанні робіт, пов’язаних із новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом будівель, споруд, у межах завдань, визначених проектом, забезпечити дотримання встановлених законодавством норм, правил та стандартів у галузі будівництва, з обов’язковим проходженням наступних етапів:
     Отримання дозволу на виконання будівельних робіт в ДАБК (за необхідністю)
     Укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт (у випадках виконання спеціалізованих робіт – із ліцензованою організацією).
     Прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію.
3.   Організація-виконавець також є відповідальним за дотримання зазначених вище норм, правил та стандартів у галузі будівництва організаціями-співвиконавцями проекту, навіть за умови, що відповідна організація-співвиконавець самостійно здійснює замовлення, та оплату та прийняття робіт та послуг, пов’язаних із виконанням завдань проекту.
4.   Режим власності на новостворене або поліпшене майно реалізовуватиметься наступним чином:
4.1. Майно, що має власника, після внесення необхідних поліпшень (капітально відремонтоване, реконструйоване, модернізоване тощо) залишатиметься у його власника.
4.2. Новостворене (новозбудоване) майно належатиме обслуговуючому кооперативу.
5.   До початку виконання будівельних, ремонтних робіт існуючі об’єкти водопостачання, що належать до комунальної власності, мають бути передані в безоплатне користування (позичку) обслуговуючому кооперативу – виконавцю проекту для подальшого обслуговування.
6.   Вартість послуги водопостачання (зокрема, після створення/покращення системи водопостачання) має розраховуватися та затверджуватися згідно з чинним законодавством.
7.   Усі домогосподарства – учасники проекту на момент завершення проекту і до початку експлуатації створеної/покращеної системи водопостачання мають встановити за власний рахунок індивідуальні засоби обліку спожитої води (лічильники).
8.   Сільська/селищна рада, на підвідомчій території якої здійснюватиметься проект, має забезпечити надання обслуговуючому кооперативові приміщення для розміщення офісу цієї організації. Приміщення має, як правило, належати до комунальної власності, та надаватися в оренду на пільгових засадах.
9. Планується, що проекти будуть завершені не пізніше червня 2012 року.
 
VII. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
1. Кінцевий термін подання заявок на участь у конкурсу: 20 листопада 2011 року, 17.00.
2. Оголошення результатів конкурсу – до 1 грудня 2011 року.
VIII. КУДИ ПОДАВАТИ ЗАЯВКИ
Пакет документів повинен бути доставлений особисто або надісланий за адресою: 
DESPRO
Вул. Б.Грінченка, 2, оф.2, м. Київ, 01001, Україна
тел.: (044) 270 55 27
Контактні особи: Вячеслав Сороковський, експерт з питань децентралізації e-mail: v.sorokovsky@despro.org.ua
                                Козак Вячеслав, спеціаліст з питань децентралізації e-mail: v.kozak@despro.org.ua
IX. ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ
Положення про конкурс (з детальною інформацією про його умови), Форму заявки на конкурс, Форму кошторису проекту можна отримати в електронному вигляді у координатора Районної робочої групи.
За додатковою інформацією просимо звертатися до Вячеслава Сороковського, експерта з питань децентралізації (тел. (044) 270 55 27 e-mail: v.sorokovsky@despro.org.ua) та Вячеслава Козака, спеціаліста з питань децентралізації та соціальної мобілізації (тел. (044) 270 55 27, e-mail: v.kozak@despro.org.ua
 
ЗИЧИМО УСПІХІВ!
Коротке посилання на новину: http://despro.org.ua/~LjnJe