Співпраця з пілотними сільськими громадами з метою вироблення методології складання стратегій розвитку сільської території та розробки місцевих стратегій розвитку

Мета відбору громад

Місія проекту DESPRO полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному місцевому розвитку в Україні, що, в свою чергу, створить новий імпульс як для демократичних процесів, так і для надання послуг на рівні громади.

Беручи за основу місію проекту, одним із напрямів діяльності проекту DESPRO у третій фазі є надання підтримки у розробці стратегій місцевого розвитку за участю асоціацій органів МС. З цією метою проект DESPRO спільно із Всеукраїнською асоціацією сільських і селищних рад має на меті відібрати декілька сільських громад та використати розроблені стратегії у якості демонстраційних прикладів децентралізованого місцевого самоврядування, виробити методологію складання стратегій розвитку сільських громад, а також сприяти розповсюдженню набутого досвіду.

Даний відбір сільських громад здійснювався у цільових областях Проекту DESPRO на основі кількісних та якісних критеріїв відбору та оцінювання.  У відібраних сільських громадах буде здійснено загальну оцінку соціально-економічного стану та якості життя, розроблено методологію складання стратегій розвитку та надано підтримку у розробленні місцевих стратегій розвитку, а також визначено можливі проекти розвитку сільської території, які можуть фінансуватися із зовнішніх джерел.

Підходи до відбору громад

В Україні вже мали місце спроби оцінювати громади з метою відбору для участі у певних проектах. Слід зауважити, що як правило йшлося не про відбір громад, а про відбір проектів громад (чи навіть проектів окремих організацій, що діють у громадах). А тому критерії відбору, які застосовувалися, лише частково характеризують власне громаду, а у решті випадків стосуються самої проектної пропозиції.
Натомість у нашому випадку оцінюється не окрема проектна заявка, а громада в цілому, стан справ у громаді, її потенціал та готовність до результативної співпраці з проектом DESPRO щодо планування та реалізації проектів розвитку.

Тобто йдеться не про відбір якихось окремих напрямів діяльності чи проектів з метою їх підтримки, а про відбір громад для реалізації у цих громадах цілого комплексу заходів з метою сприяння їх розвитку.

Тому критерії відбору громад стосуються не окремих проектів/напрямів розвитку громади, а характеризують громаду в цілому – її стан, потенціал, мотивацію та готовність до співпраці з DESPRO щодо здійснення оцінки соціально-економічного стану та якості життя, розроблення стратегії розвитку, визначення можливих проектів розвитку громади та їх реалізації.

Робота із відібраними громадами

У результаті проведеного проектом DESPRO конкурсного відбору були обрані наступні громади, з якими відбувається регулярна співпраця у формах консультування, семінарів, круглих столів та тренінгів:

  • Красносільська сільська рада Бершадського району Вінницької області;

  • Новослобідська сільська рада Путивльського району Сумської області;

  • Володимирівська сільська рада Томаківського району Дніпропетровської області;

  • Жураківська сільська рада Богородчанського району Івано-Франківської області;

  • Теплівська сільська рада Пирятинського району Полтавської області.