Що таке Школа місцевого самоврядування?

Школа місцевого самоврядування була створена у рамках розробленої проектом DESPRO Комплексної навчальної програми для голів органів місцевого самоврядування різних рівнів. Це комплекс навчальних практико-орієнтованих заходів, спрямованих на:

 • формування дієвого та високо професійного місцевого самоврядування в Україні у відповідності до Європейської Хартії місцевого самоврядування;

 • зміцнення лідерів місцевого самоврядування та посилення ролі Асоціацій органів місцевого самоврядування;

 • формування ефективних компетенцій з розвитку інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування та сприяння ефективному здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування;

 • створення дієздатного професійного активу асоціацій.

Цільовою аудиторією Школи місцевого самоврядування є голови органів місцевого самоврядування - активні члени всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування[1], керівники (голови правлінь асоціацій та їх заступники), посадові особи виконавчих дирекцій (виконавчі директори та їх заступники).

Відбір учасників Школи місцевого самоврядування здійснюється для формування якомога більш якісного складу слухачів Школи та, як наслідок, більш повної реалізації завдань проекту DESPRO щодо сприяння децентралізації та реформуванню місцевого самоврядування в Україні.


[1] Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад - ВАССР, Асоціації малих міст України (АММУ) як відокремленого підрозділу Асоціації міст України, Української асоціації районних і обласних рад - УАРОР

Які основні завдання Школи місцевого самоврядування?

1) Підвищення кваліфікації та професійного рівня керівників органів місцевого самоврядування;

2) Посилення спроможності керівників органів місцевого самоврядування здійснювати свої повноваження;

3) Стимулювання представників місцевого самоврядування до об’єднання через членство у всеукраїнських асоціаціях органів місцевого самоврядування;

4) Спрямування керівників органів місцевого самоврядування на вдосконалення системи місцевого самоврядування, підвищення інтересу до участі у розробленні і практичному впровадженні суспільних реформ та до роботи в нових умовах.

Школа місцевого самоврядування покликана сприяти формуванню кваліфікованого активу членів кожної з трьох всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Які основні навчальні модулі Школи місцевого самоврядування?

Школа місцевого самоврядування складається з 13 тематичних модулів, які були відібрані у результаті широкого анкетування представників органів місцевого самоврядування усіх рівнів:

 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

 • організація діяльності органів місцевого самоврядування;

 • повноваження органів місцевого самоврядування та розподіл повноважень;

 • просторове планування розвитку територій;

 • стратегічне планування територіальних громад;

 • управління ресурсами територіальних громад;

 • управління проектами місцевого розвитку;

 • міжмуніципальне співробітництво;

 • асоціації органів місцевого самоврядування;

 • демократія участі:залучення громадськості до управління на місцевому рівні;

 • запобігання та протидія корупції;

 • основи ділової української мови;

 • ефективні комунікації.

Усі навчальні матеріали знаходяться у вільному доступі для користування у Бібліотеці Школи місцевого самоврядування на сайті проекту DESPRO та на електронній платформі Спільноти практик “Інновації та кращі практики місцевого самоврядування” ― http://mx.despro.org.ua:8081/course/view.php?id=34.

Навчання здійснюється за спільними тематиками, адаптованими під потреби кожної цільової групи.

За організацією змісту навчання складається з двох частин: перша – теоретичне навчання та ознайомлення з кращими практиками організаційного розвитку асоціацій і розвитку індивідуальних компетенцій учасників; друга – домашні завдання з розвитку інституційної спроможності своїх асоціацій і власних компетенцій, моніторинг, оцінювання та обговорення виконаних домашніх завдань.

За формою – навчання проходить у вигляді семінарів, тренінгів, круглих столів, представлення кращих практик, дистанційного е-навчання, обговорень, а також навчальних візитів. У проміжках насиченого навчального графіку проходять тематичні зустрічі-дискусії з міжнародними та вітчизняними експертами і діючими керівниками органів місцевого самоврядування.

Хто є потенційними учасниками Школи?

Учасниками навчання є виборні керівники тих органів місцевого самоврядування (сільський, селищний, міський голова; голова районної чи обласної ради), які є членами однієї зі всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

У відборі беруть участь сільські, селищні, міські голови та голови районних рад із усіх областей України, окрім АР Крим, міст Києва та Севастополя.

Відбір проводиться окремо по кожному рівню органів місцевого самоврядування ― до 30 учасників у кожній цільовій групі:

1. Сільські та селищні голови (члени ВАССР)[1];

2. Голови районних рад (члени УАРОР)[2];

3. Мери малих міст (члени АММУ).

Крім того, серед учасників Школи обираються ті, які проходитимуть тренінг для тренерів та у подальшому представлятимуть свої кращі практики на заходах проекту DESPRO.

По закінченню Школи усі слухачі отримують Диплом учасника Школи місцевого самоврядування та Сертифікати за участь у дистанційних електронних курсах з децентралізації та управління проектами місцевого розвитку.


[1] Як правило, підвищення кваліфікації більше потребують міські голови саме малих міст, а тому Проект націлений насамперед на співпрацю з секцією малих міст Асоціації міст України та з Асоціацією малих міст України

[2] Як правило, існує значна різниця у рівні кваліфікації та досвіду між головами обласних та районних рад, тому цілком логічно зосередити увагу на навчанні останніх. З огляду на це, ШМС націлена саме на голів районних рад

Як працює Школа?

Школа місцевого самоврядування працюватиме протягом 3 років:.

2014 рік ― навчання у першій Школі місцевого самоврядування вже відбулося. У результаті двох очних навчань та дистанційного е-курсу 50 представників органів місцевого самоврядування отримали дипломи Школи, а 15 учасників були відібрані як потенційні тренери, які залучатимуться до викладання у наступних Школах;

1.JPG

2015 рік ― відбір до навчання у другій Школі місцевого самоврядування завершується наприкінці квітня 2015 року. Протягом 2015 року відбудуться 2 очні навчання і 2 дистанційні е-курси;

2.JPG

2016 рік ― буде здійснено відбір до третьої Школи місцевого самоврядування.

3.JPG

Як відбувається оцінювання та відбір учасників?

Критерії відбору встановлюються з метою виявлення заявників, які мають вищу мотивацію до навчання, належну репутацію та необхідний кваліфікаційний рівень. Відповідно критерії поділяються на три групи: мотиваційні, репутаційні та кваліфікаційні.

Оцінювання відповідності заявника критеріям відбору здійснюється на основі аналізу заповненої Анкети. При оцінюванні анкет найбільше значення надається практиці заявника, яка підтверджується рекомендаційними листами.

Загалом до Школи місцевого самоврядування у кожну категорію відбирається до 30 осіб.

Як взяти участь у навчанні?

Після оголошення конкурсного відбору до Школи місцевого самоврядування, яке публікується на сайті проекту DESPRO, претендентам на навчання потрібно надіслати:

1. Анкету встановленого зразка, заповнену виключно в електронній формі;

4.JPG

2.  Рекомендаційні листи (до трьох рекомендацій від колег, від асоціацій органів місцевого самоврядування, від громадського сектору ‒ факсом або їх скановані копії на електронну пошту).

Усі матеріали необхідно надіслати факсом, поштою або електронним повідомленням із поміткою “заявка на участь у Школі місцевого самоврядування” на адресу:

Проект DESPRO

вул. Бориса Грінченка 2, офіс 2

м. Київ, 01001 Україна

факс (+380 44) 279 67 27

t.siryk@despro.org.ua


Запрошуємо до навчання у щорічній Школі місцевого самоврядування!