Новини DESPRO

16:11 | 01.11.2012

Проект DESPRO презентує серію книг “Децентралізація та врядування”

Експерт проекту DESPRO Олена Локшина презентувала перші модулі серії “Децентралізація та врядування”, які стануть ресурсом для професійного розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Презентація відбулась 1 листопада у смт. Форос (АР Крим) у рамках семінару-практикуму «Спільнота практики: Інновації в місцевому самоврядуванні», який був організований Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

Мета серії «Деценталізація та врядування» - запропонувати універсальний знаннєвий портфоліо для використання у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі «Державне управління», їх самоосвіти, практики врядування та навчання тренерів.

«Матеріали серії – це не книги для полиці, а інструменти для навчання ефективному врядуванню. За умови відповідної підготовки викладачів і тренерів навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, можуть трансформувати навчальні модулі серії для використання у тренінгах, семінарах, круглих столах, ситуаційних вправах, ділових іграх, на стажуванні, лекціях, у проектах та формалізованих документах практики врядування», – зазначила експерт DESPRO.

За словами Олени Локшиної, проект планує подальше розширення серії модулів «Децентралізація та врядування», а також випуск книг на електронних носіях, розміщення їх на сайті проекту та партнерів, трансформацію їх в дистанційне навчання (e-learning).   

Структура серії:

Аналітичні розробки:
- Децентралізація публічної влади: досвід європейський країн та перспективи України
- Система місцевого самоврядування в Україні: історія,теорія, сучасний стан та перспективи
- Адміністративно-територіальна реформа

Посібники:
- Місцеве самоврядування та децентралізація
- Місцеві бюджети
- Стратегічне планування місцевого розвитку
- Оперативне планування реалізації стратегії територіального розвитку
- Адміністративні послуги
- Протидія корупції в органах місцевого самоврядування
- Що треба знати службовцям місцевого самоврядування про суди
- Система управління якістю як інструмент вдосконалення органу місцевого самоврядування
- Реформування системи управління житловою нерухомістю міста
- Соціальна мобілізація для сталого місцевого розвитку
- Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України

Коротке посилання на новину: http://despro.org.ua/~avyjx