Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації Україні" DESPRO реалізовує з 2014 року комплексну навчальну програму для представників об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Навчання передбачає 2 очні сесії у м. Києві для визначених аудиторій щорічно (детальніше про Школу DESPRO та умови навчання).

" /> УВАГА! Тендер на розробку та проведення серії тренінгів у рамках щорічної Школи місцевого самоврядування DESPRO - 2017
01.06.2017

УВАГА! Тендер на розробку та проведення серії тренінгів у рамках щорічної Школи місцевого самоврядування DESPRO - 2017

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації Україні" DESPRO 

Тендер #17/07-01 

на розробку та проведення серії тренінгів у рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO - 2017

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації Україні" DESPRO реалізовує з 2014 року комплексну навчальну програму для представників об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Навчання передбачає 2 очні сесії у м. Києві для визначених аудиторій (детальніше про Школу DESPRO та умови навчання).

Школа місцевого самоврядування DESPRO з моменту започаткування у 2014 році стала одним з найбільш відомих навчальних майданчиків інтенсивної й ефективної фахової підготовки лідерів місцевого самоврядування (МС) всіх рівнів, оскільки її учасники за короткий час отримують комплексні та практично орієнтовані знання і навички з усіх аспектів діяльності ОМС. Сьогодні Школа DESPRO є ефективною практичною платформою формування “активу” системи МС – критичної маси лідерів органів місцевого самоврядування, які: 

розуміють суть і перспективи реформ; 

готові запроваджувати реформи/зміни на місцях; 

готові та вміють поширювати набуті знання. 

За час функціонування Школи DESPRO у сфері МС відбулися кардинальні зміни: розпочалася й активно впроваджується реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, одним з головних результатів якої є створення спроможних ОТГ. Отримавши нові, інакші і значно ширші функції та повноваження, громади почали формувати нову якість місцевого врядування, а відтак ― відчули нагальну потребу у нових знаннях та навичках. 

Тому провідна ідея Школи DESPRO ― формування необхідних фахових спроможностей у регіонах та у громадах. У першу чергу йдеться про управлінські та проектні спроможності – здатність створювати й реалізовувати ефективні стратегії та проекти місцевого розвитку та уміння ефективно управляти громадами в умовах децентралізованих повноважень і ресурсів. 

У рамках вищезгаданого проект DESPRO оголошує тендер на надання тренінгових послуг індивідуальними тренерами: 

1. Розробка навчальних модулів з урахуванням специфіки цільової аудиторії (команд ОТГ у складі голови громади та 4 членів Комітету зі стратегічного планування/моніторингу реалізації Стратегії) з наступних тематик: 

 • Е-врядування та е-демократія ― як громадам стати лідерами інновацій 

 • Підвищення рівня згуртованості ОТГ 

 • Інструменти державної підтримки ОТГ 

 • Управління проектами місцевого розвитку 

 • Розвиток креативного мислення 

 • Місцева ідентичність та візуалізація 

 • Економіка вражень та інноваційні проекти 

 • Моніторинг як основа успішної реалізації 

 • Стратегій Міжмуніципальне співробітництво для покращення якості послуг у громаді 

 • Публічні комунікації у громаді 

 • Громадський бюджет ― складові та впровадження 

 • Бренд як елемент унікальності громади 

 • Фонди громад ― інструмент залучення громад до вирішення місцевих проблем 

 • Основи публічного виступу 

 • Стартапи в інноваційній економіці 

 • Поводження з ТПВ на рівні громад 

 • Як забезпечити стійкий розвиток громади 

 • Маркетинг територій і громад 

2. Проведення інтерактивного тренінгу у рамках розробленого навчального модуля для кожної групи учасників (передбачається 4 групи по 5 команд ОТГ ― загалом 100 осіб) протягом 2 триденних очних сесій, які проходитимуть у м. Києві восени 2017 р.: 

 • І очна сесія ― 19-22 вересня

 • II очна сесія ― 21-24 листопада

3. Необхідні кваліфікаційні вимоги до тренерів: 

 • досвід тренерської роботи щонайменше 5 років; 

 • наявний досвід проведення тренінгів з обраної тематики; 

 • досконале знання та володіння українською мовою; 

 • досвід роботи з міжнародними організаціями та/або проектами МТД вітається; 

 • наявність власних розробок, публікацій з обраної тематики вітається. 

Для участі у тендері необхідно надіслати CV, яке обов’язково має містити денний гонорар за розробку навчального модуля, підготовку методичних матеріалів та проведення тренінгів. 

Як подати заявку: 

CV надсилаються в електронному форматі на адресу t.siryk @ despro.org.ua 

Кінцева дата подачі заявок – до 09 липня 2017 р. включно.